HAR VISSA FÖRETAG MER TUR ÄN ANDRA I TURBULENTA TIDER?

2002 inledde författaren till From God to Great – Jim Collins – tillsammans med Morten T. Hansen ett stort forskningsprojekt.  Syftet var att undersöka varför vissa företag utvecklas även i tider av stor osäkerhet och turbulens.

Bakgrunden var de händelser med stora ekonomiska svårigheter i USA vid millenieskiftet och terror händelserna som ledde till flera krig.

Nu, 9 år senare, publiceras deras resultat ”Great by Choice” och desto aktuellare blir det då vi just nu, återigen befinner oss i ett tillstånd av global turbulens.

Några av studiens resultat

  • De bästa ledarna är inte mer risktagande, mer visionära, mer kreativa än de kollegor de jämförts med. De är istället mer disciplinerade, mer faktasökande och mer ifrågasättande.
  • Innovation i sig är inte något trumfkort i en kaotisk och osäker omvärld.
  • Att leva i tron att ledarskap i en snabbt föränderlig värld alltid kräver snabba beslut och snabbt agerande är en snabb väg till katastrof.
  • De framgångsrika företagen förändrade mindre som reaktion på en föränderlig omvärld jämfört med övriga företag i studien.

Collins jämförde också hur tur och otur påverkade företagens utveckling. Det visade sig att de som lyckades inte var mer  gynnade av varken lyckliga omständigheter eller frånvaro av otur.

Collins och Hansens undersökning visar tydligt att även i en kaotisk och osäker värld är framgång något som beror på egna val och inte på tillfälligheter. De visar också tydligt vad som leder till succé och vad du skall undvika att göra.

Turen har alltså inte ett dugg att göra med om företagen blomstrar eller går under i kaotiska tider. Det avgörande faktorerna handlar om saker som ledarna medvetet påverkar.

Boken släpps i början av december i Sverige.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.