High Ropes Course

High Ropes Course

För dig som vill utmana dig själv i ett hisnande äventyr på hög höjd!
High Ropes sker på hög höjd och fokuserar på individen snarare än gruppen, genom att ge deltagarna chansen att växa då de konfronteras med sin rädsla och sina upplevda begränsningar.

Själva fundamentet i höghöjdsövningarna ligger i att vår rädsla begränsar oss och genom att utmana den, kan vi sedan gå vidare i vår egen personliga utveckling. Projekt och uppgifter som man tidigare inte trott sig klara av ter sig enklare då man fått erfara att de gränser vi sätter får vår egen förmåga, genomgående är lägre än den verkliga kapaciteten.

Gruppens del i dessa övningar ligger på det mentala planet. Ett starkt stöd från tränare och den egna gruppen kan få människor att göra saker de aldrig tidigare trott sig vara kapabla till. 

Säkerhet & utrustning

High Ropes Course genomförande regler:
  • Alla deltagare har hjälm, bröst- & midjesele samt dubbel toppsäkring. Även om övningarna sker på 8 - 20 meters höjd innebär det dubbla säkringssystemet att fallet (om du faller) aldrig blir längre än cirka 40 cm.
  • Auktoriserade klippklätterinstruktörer på Äventyrens Ö ansvarar för dessa övningar.
  • Personer med hjärtproblem, högt blodtryck eller med en vikt över 110 kg får av säkerhetsskäl ej delta i denna övning annat än som support till lagkamraterna.
1997 fick Äventyrens Ö sveriges första säkerhetsgodkända High Ropes Course (källa SAQ feb -97)

Personalutbildning

Äventyrens Ö har en fast stab om ca. 20 handledare för utvecklings- program och 15 instruktörer för aktivitetsprogrammen. 

Instruktörerna 

De instruktörer som ansvarar för höghöjds banan, bergsklättring, firning och repellering har svenska eller amerikanska klätterinstruktörscertifikat. Våra certifierade klättrare ansvarar också för säkerheten på High Ropes Course. (Där arbetar vi med dubbla toppsäkringar på vajrar som konstruerats att bära tre ton.)

Andra häftiga äventyr och kick off:er

Icebreakers » Ö-lympiad »
Hetsjakten » Vikingakamp »
Wet! Wet! Wet! » Klondyke »
The World is not enough » IQ-kampen »
Skattjakten » Ztrapatz »
Äventyrsspåret » Via Ferrata »
Skeppsbrottet » Bergsfirning »
High Ropes Course » Kajakexpedition »