Varför den finns

Äventyrens Ö arrangerar vi, förutom ledarskapskurser och teambuilding också konferenser, möten och roliga kick offer.
På dessa arrangemang har jag sett tydliga samband mellan just ledarskap och bra eller dålig möten.

Jag betraktar teambuilding som ett ledarskapsinstrument. Det bästa instrument du har som ledare eller medarbetare att utveckla din grupp så att de mår bra och kan lägga sin tid på att med hög motivation göra det de ska på bästa sätt. En grupp med gott psykosocialt klimat genererar nämnligen bättre business, kvalitén i deras arbete är högre än i grupper som mår dåligt.

Vill du uppnå det; så är det viktigt att välja ”rätt” sorts teambuilding. Inte lekar eller tävlingar. För de bygger bara glädje för stunden. För att skapa effektiva grupper gör man helt andra saker! DET kommer mycket i den här bloggen att handla om.

Under mina nu 17 år som konsult har jag mött många grupper och många ledare. Jag har sett och upplevt makalösa saker som jag här kommer att dela med mig av. Alla exempel jag skriver om är ”maskerade”. Det kommer alltså inte gå att identifiera någon
enskild grupp eller person.

Men allt är sant och hämtat från verkligheten.

Ute på ön eller i uppdrag någonstans ute i världen