HAR VISSA FÖRETAG MER TUR ÄN ANDRA I TURBULENTA TIDER?

Good to Great

2002 inledde författaren till From God to Great – Jim Collins – tillsammans med Morten T. Hansen ett stort forskningsprojekt.  Syftet var att undersöka varför vissa företag utvecklas även i tider av stor osäkerhet och turbulens. Bakgrunden var de händelser med stora ekonomiska svårigheter i USA vid millenieskiftet och terror händelserna som ledde till flera krig. […]