NÄR ELEVEN ÄR MOGEN UPPENBARAR SIG LÄRAREN

Äventyrens Ö om hur inlärningsstilar påverkar möten och kommunikation

Det var i förra veckan. Vi pratade om vuxeninlärning, vikten av reflektion och skillnaden mellan barns och vuxnas sätt att lära in. Den mekaniska kontra den associativa inlärningen. Jag baserar det jag pratade om då på Siv Thier:s arbete. Hon är doktor i vuxenpedagogik och arbetslivsforskare vid Helsingfors Universitet. Thier är en flitig och uppskattad föreläsare som […]