* - Måste vara ifyllt

Kolla om vi har ledigt

Ankomst och avresa

Kontaktuppgifter

Antal personer och lokaler


Ja Nej

Möblering i konferenslokal

U-bord
Skolsittning
Bio
Öar

Typ av program: *

KICK OFF med roliga aktiviteter
KICK OFF med Äventyrliga aktiviteter
KICK OFF med roliga sammarbetsaktiviteter
KONFERENS med aktiviteter som får oss
att jobba bättre tillsammans
Grupputveckling – vi har lite "GNISSEL" i gruppen
Egen KONFERENS utan aktiviteter
Egen KURS utan aktiviteter
Årlig PERSONALFEST