Effektivisera organisationen

Effektivisera organisationen

Grupper som inte känner varandra så väl tenderar ofta att skjuta upp svåra och viktiga frågor av rädsla för konflikter. Det här programmet hjälper er ett steg på vägen. 

Under 3 – 8 timmar tar vi er med på en resa som kommer att öppna nya dörrar. Timmar som kommer att ge nya avtryck, skapa "vi-känsla" och en ökad förståelse för varandra. 
Det här är ett teambuilding program som med fördel kan kombineras med en Kick Off eller Konferens. 
Det innehåller inga fysiska övningar utan sker i samtals- och dialogform. 
Inomhus eller utomhus beroende på årstid, plats och miljö.

Frågor som behandlas är exempelvis: 
Talar ni om det ni verkligen borde tala om? Känner ni varandra? Behöver ni känna varandra? Vad är egentligen betydelsen av att ”känna varandra”?


Läs om ett företag vi arbetar med som växte och var medvetna om den här problematiken - "Resa stärkte vi-känsla"» 

Andra seminarier:

Dra nytta av era olikheter! - Att vara olika är ibland ganska jobbigt. Ibland tycker vi bara att de som inte är som vi är ”konstiga”. Ibland leder det till konflikter och irritation och det försvårar många möten. Här får du göra ett skattning av din egen typ och du får lite tankar om hur du ska få dina möten med ”de andra” att flyta smidigare.

Hur reagerar du i stress? - Alla har behov och drivkrafter. Men vilka är dina? Och hur påverkar de ditt beteende? Och vad händer med sig när du upplever stress eller konflikter? Det här seminariet ger dig ökad självinsikt kring vad som egentligen får dig att reagera som du gör.

Får du tillräckligt mycket feedback? - Många uttrycker samma behov. Behovet av att få feedback. Att få bekräftelse på det jag gör och hjälp att växa och utvecklas. Men för att få feedback måste du också ge. Det här är ett seminarium där du lär dig enkla tekniker för att säga det svåra.

Från Puppa till Fjäril - Om vad som händer i er grupp. Och varför det händer. Om hur ni tillsammans kan utveckla er psykosociala arbetsmiljö för ökad trygghet och effektivitet.

Effektivisera organisationen! - Talar ni om det ni verkligen borde tala om? Känner ni varandra? Behöver ni verkligen känna varandra? Vad är egentligen betydelsen av att ”känna varandra”?