Livet Efter UGL

Livet Efter UGL

Det finns de som beskriver sitt liv utifrån kriterierna ”Före och Efter UGL-kursen”

UGL är en kurs som för många förändrar mycket och som ofta skapar en lust. En lust att fortsätta utvecklas, fortsätta arbetet med både sig själv och den egna gruppen.

Många deltagare hör också av sig efter att ha gått UGL och vill gå vidare. Antingen för egen del eller tillsammans med den egna arbetsgruppen. Därför har vi skapat den här sidan. Som en hjälp för dig som söker nya vägar att utforska och komma vidare.

KURSUTBUDET I SVERIGE – MÖJLIGHETER & FALLGROPAR

Vi vill börja med att mana till en viss försiktighet i sökandet efter sanningar. Utbudet av personlighetsutvecklande kurser är idag nämligen enormt. Många arrangörer är mycket duktiga. Andra har mer tveksamma värderingsbaser och motiv. På senare år har en del organisationer fått fotfäste i Sverige som bedriver kursverksamhet av mycket märklig karaktär. Det finns också i vissa fall kopplingar till vad som av många uppfattas som ”sektliknande” metoder.

En bok vi själva då och då bläddrar i är skriven av Kyrkoherde Carl-Erik Nylund. Han kallas ibland för "sektprästen" då han har lång erfarenhet av att arbeta med s.k. ”avprogrammering” i sektsammanhang. Han har också lagt ner ett stort arbete på att definiera begreppet ”sekt”. Slutsatsen och sammanställningen finns att läsa i hans mycket omtalade bok: ” Att leka med elden”. Där finns en del av de kurser som idag vinner mark i Sverige utförligt beskrivna och förtydligade. Intressant och häpnadsväckande läsning som vi rekommenderar å det varmaste innan du hämningslöst slänger dig ut på din utvecklingsresa.

Hör gärna av dig med frågor och tankar!

Lycka till!