Artiklar av Oss

Artiklar av Oss

Följande artiklar är hämtade från tidskriften Konferensvärlden och ingår i en serie om gruppers utveckling. De beställdes 1998 i syfte att bringa lite klarhet i den stora förvirring som råder i konferensbranschen kring ordet "Teambuilding".

Artikelserien är skriven av Mimmi Dahlström, utbildningsansvarig på Äventyrens Ö och beskriver också vårt sätt att tänka och arbeta med grupper. 
 

” Från Puppa till Fjäril “ - En Artikelserie om Gruppers Utveckling

Debattartikel om Teambuilding