Inkaprofetian - En dag på Äventyrens Ö om de urgamla visdomarna och Inkafolkets profetia

Inkaprofetian - En dag på Äventyrens Ö om de urgamla visdomarna och Inkafolkets profetia

1532 invaderade de spanska conquistadorerna Peru och i de strider som sedan följde försvann Inkafolket spårlöst. Man trodde länge att de var utdöda. Ända tills en peruansk antropolog kom i kontakt med Q éro-folket som då hade levt på 4800 meters höjd i hemlighet i nästan 500 år. Vid universitet i Cuzco fastställdes senare att de var ättlingar i rakt nedstigande led till det försvunna Inkafolket.
I sin okända by högt uppe i Anderna har de levt enligt den gamla profetian. Den som säger att ”när snön smälter på Ausangate (deras heliga berg) måste de lämna sin by” för då ”behöver jorden deras kunskap”. 
Nu har snön börjat smälta. De har lämnat sin by och begett sig ut i världen för att berätta.

SÖNDAGEN DEN 17 APRIL KOMMER TVÅ AV DERAS ÖVERSTEPRÄSTER TILL ÄVENTYRENS Ö

Du är då inbjuden till en unik dag i deras sällskap. Både Dona Maria och Don Alejandro är kraftfulla och högstående shamaner/healers och de är uppvuxna i den andiska traditionen. 

"Why living in a healthy relationships are so important right now".

Den 17:e får du möjlighet att själv träffa dem och lyssna till de gamla visdomarna. Deras profetia kopplas till Mayafolkets profetia och inkafolkets tolkning av den förändringarnas tid vi nu lever mitt i. De kommer att tala både om vad det är som - enligt profetian - händer nu och vad vi själva kan göra inför 2012 som enligt många naturfolk blir ett år av stora förändringar.
Som avslutning på dagen får du vara med om en traditionell ceremoni.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM PROGRAMMET OCH HUR DU ANMÄLER DIG
KRÖNIKA FRÅN ETT FÖRSTA MÖTE MED DEM - INKAPROFETIAN