Om Oss

Om Oss

Mimmi Dahlström

Har efter 18 år i ledningsgrupper inom näringslivet sadlat om och arbetar sedan 1994 heltid med utveckling av grupper och ledare. Certifierad UGL- och THE Handledare (The human Element). Licensierad användare av MBTI – Meyers Briggs Type Indicator, IDI – Interpersonal Dynamics Inventory, SDI – Strenght Deployment Inventory & FIRO Element B.

UGL-handledare sedan 1997 med över 150 genomförda UGL-kurser.
Driver också Åre Ledarskapsakademi som startades mars 2012.

Mimmi har tillsammans med Sören utvecklat ett stort antal ledarskapskurser som varierar i längd mellan 3 - 25 dagar. De mest välkända är: Kurs i Grundläggande Ledarskap KGL, Avancerat Ledarskap - AL, Basic Leadership, Building High Performing Teams och Growing as a leader.

 

Mimmi har bl.a. publicerat den uppmärksammade artikelserien ”Från Puppa till Fjäril” om grupper och ledarskap. Nu arbetar hon på sin första bok om gruppdynamik, ledarskap och teambuilding. Arbetar med grupp- och chefscoaching. Specialiserad sedan 18 år på gruppdynamik, ledarskap, teambuilding och konfliktmedling. Har de senaste åren haft en tyngdpunkt på att hjälpa chefer och grupper som har psykosociala arbetsmiljöproblem.

 

Mimmi är känd för att lyckas med de mest komplicerade konfliktsituationer. Hon arbetar också med UGL.

Kontakta oss om ni vill ha referenser!