Om oss

Om oss

Sören Dahlström


Marknadsekonom med ett förflutet bland annat på SAS. Under flera år under 80-talet projektledde han där de riktigt stora festevenemangen. De för flera 1000 gäster. Där lärde han sig vikten av eventlogistik. Något vi också har nytta av idag, för våra stora event och kick-off grupper.

I verksamheten arbetar Sören med våra kurser och utvecklingsprogram. Han är UGL handledare som sedan 1994 är flitigt verksam med teambuilding och utveckling av grupper.

 

UGL-handledare sedan 1998 med över 120 genomförda UGL-kurser i bagaget. 
Driver också Åre Ledarskapsakademi som startades i mars 2012.

 

Sören har tillsammans med Mimmi utvecklat ett stort antal ledarskapskurser som varierar i längd mellan 3 - 25 dagar. De mest välkända är: Kurs i Grundläggande Ledarskap KGL, Avancerat Ledarskap - AL, Basic Leadership, Building High Performing Teams och Growing as a leader.


Sören är licensierad användare av SDI Premier Edition, FIRO Element B och MBTI- Meyers Briggs Type Indicator. Han är också licensierad för UGL 2008 version 2010.
Sören arbetar också som chefscoach och extern konsult med längre ledarskapskurser på Mgruppen.


Uppskattad föreläsare som kan det mesta om feedback och konflikthantering. Han arbetar som handledare på våra UGL-kurser