Förändringsgaranti Feedback från Teambuildingdeltagare Teambuilding på lek eller på allvar Vår Kompetens

Teambuilding & Grupputveckling

Många tror att vi i teambuilding använder femkamper, paddlar kajak och klättrar i berg för att få grupper att fungera bättre. Ingenting kunde vara mer felaktigt.

Blev du just besviken och är ute efter just såna aktiviteter? KLICKA HÄR för roliga gruppaktiviteter!

Och för dig som vill ha teambuilding och valde att inte klicka vidare:
På Äventyrens Ö arbetar 15 UGL-handledare och beteendevetare som
är specialiserade på gruppdynamik, grupprocesser, teambuilding & ledarskap. 

1990 importerade vi som ett av de första utbildningsföretagen i Sverige konceptet ”Outdoor Training”. Sedan dess har vi fått många efterföljare. 
I många olika branscher. 

Grunden i dessa program är hämtad från England där man på tidigt 40-tal , mycket framgångsrikt, för första gången använde sig av utomhusövningar i teambuilding och personlighetsutvecklande syfte.

Vi är fortfarande mycket fascinerade över det starka pedagogiskt instrumentet som utomhusövningar är och använder dem ibland. Men inte alltid. Vi arbetar alla med femdagarskursen UGL och liksom där är pedagogiken upplevelsebaserad. I det mesta vi gör är Will Schutz FIRO-teori den teoretiska basen. Men vi är också inspirerade av Bion, Jung, Rosenberg, Porter, Pearl och Colb.

Vintertid arbetar vi inomhus på väl utvalda små ställen. Sommartid är vi på ön. Vi har under många år prövat olika miljöer och insett hur viktigt det är att hitta miljöer som förmedlar lugn och trygghet för att din teambuilding verkligen skall ge önskad effekt. Det är därför vi sommartid föredrar att arbeta på Äventyrens Ö. För att naturen, lägereldarna och vattnet underlättar för möten och förståelsen mellan människor ´Naturen hjälper oss ibland att inse begränsningen i alla masker och fasader. 

Det övergripande målet med alla våra teambuilding program är att stärka grupper och enskilda individer. Därför är våra program för teambuilding upplagda så att alla, oavsett ålder och fysiska förutsättningar (i de fall vi använder utomhusövningar) på ett tryggt och säkert sätt skall kunna delta.