Power Track & High Ropes Course

Kort Historik


 

Under andra världskrigets första del kom en tysk flykting vid namn Kurt Hahn till England. Han var av judisk härkomst och flydde undan nazismen. Han hade arbetat mycket med grupper och hade många teorier om grupputveckling. Han fick mycket snart ett uppdrag av engelska marinen som skulle komma att förklara ett problem man hade men inte såg någon förklaring i. Tyska ubåtar torpederade engelska skepp med en fruktansvärd och ödesdiger precision. De hänsynslösa vattnen i Nordsjön skördade hundratals sjömäns liv med de största förlusterna bland de fysiskt mer starka yngre sjömännen och officerarna.

Hahn insåg snabbt att de yngre oerfarna sjömännen inte hade samma mentala rustning att klara överlevnad i öppna kalla vatten som de äldre, fysiskt underlägsna sjömännen.

Följande skilde de yngre från de äldre:

• De gav efter för paniken
• De tappade kontrollen
• De gav upp

 
Enligt Kurt Hahns teorier går det att förutsäga en människas förmåga att överleva en extrem situation utifrån hennes karaktär. Baserat på detta utvecklade han ett treveckors utomhusprogram med syfte att utveckla den engelska marinen. Hahn arbetade aktivt för att i programmet utveckla mental styrka, självkännedom, gruppkänsla och framförallt en förmåga att tro mer på sig själva än på livbåtar och annan räddningsutrustning.

De gruppstärkande övningarna går under benämningen Power Track eller äventyrsbanor och de individuella kallas för High Ropes Course eller Challenge Course.

Kurt Hahns program fick sitt namn efter en nautisk term som sjömännen använde när fartygen lämnade den trygga hamnen för det öppna havens faror: "Outward Bound".

I dag - många år - efter Kurt Hahns succé är Outward Bound en internationell organisation med över 50 skolor och center på fem kontinenter som alla arbetar enligt Hahns ursprungliga program.