Uppdragsexempel

Uppdragsexempel

Dahlström & Partners är ett dotterbolag till Äventyrens Ö AB. Företaget som startades 2000, ägs och drivs, liksom Äventyren Ö (startat 1994) av Mimmi & Sören Dahlström.

Dahlström & Partners verksamhet utgörs huvudsakligen av UGL-kurser, uppdragsutbildningar i ledarskap/medarbetarskap, trainee-utbildningar och traditionell konsultverksamhet inom HR området.

Uppdragsexempel Dahlström & Partners

 • Internt Chefsutvecklingsprogram 4 - 7 veckor/år för bank sedan 2000
 • Internt Trainee program en vecka/år för stort byggföretag sedan 2001
 • Coaching chefer på problematiska befattningar. Längre & stora insatser 
 • 5-veckors internationellt traineeprogram i London, New York, Prague mm
 • Teambuilding grupper som vägrar samarbeta/kommunicera med sin chef
 • Hjälp i förändringsprocess - Grupper med kompakt förändringsmotstånd
 • Utredning av psykosociala skeenden i grupp på statliga myndigheter
 • Hjälp till grupper med uttalade "syndabockar"
 • Gruppdynamisk utbildning av fackliga ombudsmän 
 • Hjälp att "lyfta" avdelningschefer i sitt ledarskap, bli modigare & tydligare
 • Det gruppdynamiska upplägget och askoltering inför teamledarprogram för internt bruk på Bank.
 • Bollplank till HR-specialister kring strategiska utvecklingsupplägg - privata näringslivet.
 • Inhyrda kursledare i längre kurser för ledare utan chefsbefattning
 • Konfliktlösning IT-avdelning statlig myndighet
 • Konfliktlösning Ledningsgrupp Ideell Hjälporganisation
 • Teambuilding juridikavdelningar på statliga myndigheter
 • Teambuilding av hela personalstaben på flera statliga myndigheter
 • Riva murar mellan avdelningar på statligt verk
 • Teambuilding av koncernledning svensk försvarsindustri
 • Teambuilding av koncernledningar 
 • Teambuilding ledningsgrupp inför öppnande av storhotell i Stockholm
 • Teambuilding F&B inför nyinvigning av restaurang storhotell i Stockholm
 • Teambuilding hela personalen på hotell och kursgårdar
 • Avvecklingssamtal i ledningsgrupper

  Referenser finns till allt ovanstående och lämnas vid önskemål