DYRA CHEFSUTBILDNINGAR – BORTKASTADE PENGAR?

DagensPS hävdar idag forskare från Lunds Universitet att chefutbildningar är bortkastade pengar.
De påpekar bl.a. att bara för att en chef blir” bättre på sitt jobb, blir inte arbetsklimatet bättre.”Och så långt hänger jag med.
Vad jag inte förstår är däremot det generella antagandet att alla chefutbildningar skulle falla inom samma ram? För utbudet av chefskurser är ENORMT!
Men lite förenklat kan man dela in dem i ”hård -& mjukvaruutbildningar”.
Alltså antingen Leda verksamhet eller Leda människor. Exempel på verksamhetsinriktade ”hårda utbildningar” är exempelvis Teknik och Ekonomi. Det är också de två områden som toppar utbildningsstatistiken  i  Sverige 2010 enligt en just publicerad rapport.

På tredje plats bland de mest växande utbildningarna i Sverige kommer:
Ledarskap. 9 av 10 utbildningar i ledarskap fokuserar på de ”mjuka” frågorna.

Chefsutbildningar inom de hårda områdena gör inte att personalen mår bättre eller att arbetsklimatet utvecklas.
Ibland är det snarare tvärtom.
Det här med att skapa lönsamma företag är annars väldigt enkelt!
Det som skiljer lönsamma från mindre lönsamma företag är nämligen – enligt en omfattande forskning -avhängigt med hur medarbetarna mår på jobbet! (Precis sådant man får lära sig på de ”mjuka chefsutbildningarna”)
Det handlar om att känna sig respekterad av en chef som hälsar på morgonen, håller mötestider och respekterar samma regler som ställs på alla övriga anställda.
Det handlar om att den grupp jag i verksam i,  har ett fungerande samarbete och verktyg att hantera konflikter.
Det handlar också om att kunna påverka sin arbetssituation och att få feedback så jag vet hur det jag gör uppfattas av kollegor och min chef.
Så enkelt är det!
Allting annat – allt som handlar om strukturer, löner och hårda parametrar är av underordnad betydelse och kommer långt ner på listan.

De chefer och grupper som jag jobbar mycket med, kommer alla från företag som har insett detta. I ett fall finns det till och med inskrivet som ett baskrav för cheferna att de skall vara ”grupputvecklande”.
Det som är extra spännande med just det företaget är att de – även under den djupaste lågkonjunktur – presenterar rekordresultat!Vore lite spännande om forskarna på Lunds Universitet som så kategoriskt sågar ”dyra chefskurser” besökte dem, läste deras fantastiska bokslut och sedan tog sig en funderare över sina egna forskningsresultat.

NO COMMENTS

POST A COMMENT