UGL OCH FRAMGÅNGSRIKA KVINNOR

Vi har i 13 år arbetat med en kurs som heter UGL.  Det är en väldigt känd och populär ledarskapsutbildning och huvudman för den är Försvarshögskolan.

2010 gjorde FHS om den helt och den innehåller nu många nyheter. Bl.a. har man anlitat Gudrun Schyman i ett avsnitt som handlar om ”könsmaktsordning”.
Just det avsnittet/pappret är inte obligatoriskt. Man behöver alltså inte dela ut det och vi gör det sällan.

Varför då,  finns det nog de som undrar?
Svaret är att behovet av det oftast inte finns. De kvinnor vi oftast möter på de här kurserna har ofta ett motsatt problem. De har problem med andra kvinnor. Framgångsrika, starka kvinnor motarbetas nämligen oftast av andra kvinnor med lägre självkänsla. Inte av män.
En krönika jag skrev för ett par år sedan handlade om just det och den var länge en av de mest lästa krönikorna på tidningens webbplats. Många hörde av sig och talade om att de kände igen sig. Ingen ifrågasatte det jag skrivit.
Att försvaret har problem med genusproblematiken och ser ett sådant behov på en officersutbildning är kanske inte så förvånande? Men idag är näringslivet den främsta användaren av UGL och där har mina 17 år som konsult berättat andra historier. Upprepade sorgliga historier om kvinnor som motarbetar andra, mer framgångsrika kvinnor.

 

NO COMMENTS

POST A COMMENT