ÄLDRE TRIVS BÄTTRE PÅ JOBBET ÄN YNGRE

En nyligen genomförd undersökning visade att sju av tio trivs på jobbet!

40% svarade att de t.o.m. trivs mycket bra!
Bäst trivs medarbetare mellan 50 – 65 år medan anställda födda på 70-talet är minst nöjda med sina jobb. I undersökningen har man också sett ett samband mellan ålder och hur nöjd man är med sin lön. Ju yngre man är desto mer missnöjd är man med lönen.

Hälften av de tillfrågade är nöjda med sin chef. Chefen anses också som en av nyckelfaktorerna till att man trivs på jobbet.

Och om man inte alls tycker man har den utveckling man förtjänar? Vad gör man då?
Här har du lite karriärtips!

Undersökningen genomfördes av YouGov på uppdrag av Blocket Jobb och publicerades i Chef

NO COMMENTS

POST A COMMENT