BRA LEDARSKAPSUTBILDNINGAR

Är dyra ledarskapsutbildningar bortkastade pengar?

Ledarskapskurser på Äventyrens Ö förekommer nästan inga föreläsningar

I mars publicerades en undersökning från Lunds Universitet som hävdade att det var så.

Man diskuterar det ofta.
Och det är bra det. För det behövs!

För alla ledarskapsutbildningar är inte bra!
En del ÄR faktiskt bortkastade investeringar.

Just nu sitter jag och arbetar på ett första utkast till en kund som är i färd med att köpa in ett stort utbildningspaket. Ett sådant som måste köpas via en offentlig upphandling. När man handlar för skattepengar måste man göra så. Och då krävs det extra skickliga   inköpare för att välja rätt.
Ofta sker urvalet i de processerna av jurister utan någon som helst kompetens i ämnet de är satta att upphandla. Eller speciella upphandlingschefer som är specialister på att lagar följs men som heller inte har kompetens att bedöma den verkliga kvalitet på tjänsten/varan.
Då blir det ibland lite konstigt. Och i den bransch där jag verkar – ibland dyra bortkastade pengar.

En av våra populäraste företagsinterna kurser är en 3 + 3 dagars kurs i grundläggande ledarskap.
De kunder som använt sig av den utvärderar och mäter vad som händer med ledare som gått den och de ser resultat. De har gjort det i många år. Så de vet efter 12 år om kursen faktiskt ger något.
Samtidigt finns det kursarrangörer som säljer kurser med nästan exakt samma innehåll som på vår kurs. Men de genomför den på två – istället för sex dagar. Naturligtvis är de då billigare än oss.
Om du satt som inköpare och inte kunde någonting alls om ledarskapsutbildningar, beteendevetenskap eller vuxenpedagogik: Vilken skulle du välja?
Den billigare som tar två dagar eller den längre som tar sex dagar?

Stay tuned boys & girls för det kommer en fortsättning på detta inom kort!

NO COMMENTS

POST A COMMENT