ATT LÄRA GAMLA HUNDAR SITTA

Bra och dåliga ledarskapsutbildningar handlade mitt förra inlägg om.
Frågan var om dyra ledarskapsutbildningar är bortkastade pengar?
Om att det faktiskt kan vara såHur-väljer-man-en-bra-ledarskapsutbildning ibland och att det finns en förklaring till hur det kan bli så.
Jag frågade då om du skulle välja den kortare eller längre ledarskapsutbildningen med nästan EXAKT SAMMA INNEHÅLL.  Jag lovade en uppföljning på det och här kommer den!

FÖRST LITE FAKTA OM INLÄRNING

I takt med att vi blir äldre förändras vår förmåga till inlärning.

Små barn kan på kort tid kan trycka in mycket stora mängder ny information i hjärnan. De  föds på toppen av en inlärningsförmåga som kallas ”Mekanisk Inlärning”
Den förmågan avtar med åren för att vara nästa helt borta i 30-års åldern.  Allt enligt Siv Thier, doktor i vuxenpedagogik och arbetslivsforskare vid Helsingfors Universitet.
Trots detta fortsätter vi att sätta vuxna människor på dyra utbildningar och kurser där det mesta av informationen förmedlas genom föreläsningar. Med förhoppningar att ska skapa förändring och lärande! Och sedan blir vi förvånade när ingenting händer med dem när de kommer hem?

Parallellt med att den mekaniska inlärningsförmågan avtar – utvecklas en annan. Den som kallas Associativ Inlärning. Den baseras på all den information som redan finns lagrad uppe i hjärnan. Allt det vi redan vet och kan. Alla slutsatser vi genom erfarenhet dragit om hur världen fungerar. Vad som är bra, dåligt, framgångsrikt och väl fungerande.  Vi blir mer kritiskt granskande och köper inte längre ny information hur som helst.
Istället processas den i hjärnan utan att vi ens är medvetna om det. Det sker mest nattetid när vi sover. Då bollas de nya pusselbitarna av information runt i den mentala kartan vi genom åren byggt upp – för att där inkluderas i det vi redan kan och vet. Eller förkastas – för att vi inte tror på det. Det skapas inga associationsbanor.
För det associativa lärandet krävs alltså mer tid.
Det krävs också reflektion.
Mycket reflektion!!
Såväl enskilt som i grupp för att lärandet verkligen ska få effekt.
För att en vuxenutbildning skall få effekt – måste det alltså få ta TID.

OM ATT LÄRA GAMLA HUNDAR SITTA
..och gamla chefer att ändra sina beteenden

Den mest effektiva pedagogiken på vuxen-kurser heter ”Upplevelsebaserad Inlärning”Ledarskapsutbildningar och hur man får effekt
Vi börjar med en konkret upplevelse. Deltagarna blir engagerade i en övning/aktivitet, gör saker, observerar, känner, ser och säger någonting.
Detta är början till processen. Processgenomgången förstärker eller modifierar upplevelsen. När man går igenom vad som hänt, delar deltagarna med sig av sina reaktioner till andra som kanske reagerat, känt och tänkt på ett annat sätt.
Först när den är klar kan man säga att de alla har en gemensam upplevelse.
Man kan nu börja forma hypoteser eller göra generaliseringar och ta reda på hur den nya erfarenheten kan användas nästa gång en liknande händelse inträffar. Hypotesen eller generaliseringen är en bild av den verklighet man varit med
om. Funderingarna och diskussionerna kan i sin tur ge upphov till att man försöker tillämpa hypotesen eller generaliseringen, dvs. utveckla ett nytt handlingsmönster.
Slutligen testar/tillämpar man det nya eller alternativa beteendet i praktiken och får en ny erfarenhet som leder till en
konkret upplevelse och modellen upprepar sig som i en spiral.

Allt det här tar tid.
det är därför du borde ha svarat ”Den långa kursen” på min avslutande fråga i det förra blogginlägget 😉

POST TAGS:
NO COMMENTS

POST A COMMENT