MOBBAD PÅ JOBBET

Under 12 av mina 18 konsultår år har jag varit specialiserad på konflikter och mobbing på arbetsplatser. Det jag sett under den tiden och de människor jag mött gör att jag – reservationslöst – är för alla förslag som kan bidra till att få stopp på det! Mobbad på jobbet - Äventyrens Ö
I en stor undersökning som  Arbetsmiljöverket gjorde år 2010 uppgav cirka tio procent att de kände sig trakasserade på jobbet. De tillfrågade var såväl chefer som medarbetare. De svarade att mobbingen pågår och utförs av såväl arbetskamrater som chefer.
När jag tidigare har bloggat om det har det väckt mycket reaktioner och många har läst och hört av sig. Det är bra men samtidigt sorgligt. För det bekräftar hur utbrett det verkligen är.

Idag lämnades det in en motion till Riksdagen där V vill ha lag mot mobbning på jobbet. Men faktum är att det faktiskt redan finns reglerat i arbetsmiljölagen kap 2 §1a

Där står: ”att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för en god arbetsmiljö.”
Det är alltså inte bara arbetsgivarens ansvar utan lika mycket medarbetarens att verka för en god arbetsmiljö. Mobbning är ett brott mot arbetsmiljölagen på samma sätt som trasiga skyddsräcken eller asbest i luften.

Definition:
”Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.”

Problemet är – som jag tidigare skrivit – att lagen så sällan prövas.

NO COMMENTS

POST A COMMENT