IBLAND SKRIVS DET RIKTIGT KORKADE ARTIKLAR!

Inne på twitter delades för en stund sedan en artikel med rubriken: KONFLIKTER HÅLLER TEAMET PÅ TOPP
Efter att i 18 år ha arbetat med just grupputveckling och konflikthanteringÄventyrens Ö – gick jag i taket när jag läste vad som stod där.

Artikeln är skriven av en journalist som refererar till Mark de Ronds*  blogg på Harvard Business Review. Konflikter-i-teamet-medarbetarkurs-på-Äventyrens-ÖSedan staplas den ena gruppdynamiska grodan på den andra så att jag baxnar och undrar över om det inte finns något krav på faktakoll innan man publicerar? Eller är det möjligtvis så att just Harvard Business Review  bländar så att man köper allt som står där rakt av?

”Det är fullständigt naturligt att det finns spänningar i en grupp, särskilt om individerna är högpresterande och därmed tävlingsinriktade. Det är ingenting att oroa sig för, utnyttja i stället det faktum att de vill tävla” hävdar de Rond. Alla som läst sin läxa om hur man skapar vinnande team vet ju att det är exakt det man INTE ska göra!
Att uppmuntra konkurrens mellan sina anställda står ju inte direkt högst på listan över ett vinstgenererande ledarskap….

”Det sämsta man kan göra är att ta kaffepaus, när konflikterna seglar upp” fortsätter han sedan. Vi som är experter på konflikthantering i arbetsgrupper brukar annars föreslå just det.
I takt med att känslorna börjar svalla blir man nämligen hastigt mindre intelligent och säger saker man sedan bittert ångrar.
Så en kaffepaus för att lugna ner sig är just vad man SKA ta för att inte elda på konflikten ytterligare.
SEDAN – när man lugnat ner sig – DÅ tar man tag i konflikthanteringen.

 ”Tricket är att skapa sådan trygghet i gruppen att alla törs vädra sina olika uppfattningar”. Säger han och där har han faktiskt  alldeles rätt men i kombination med de övriga värderingarna har ger luft åt GÅR DET INTE att skapa ett sådant klimat!

”En gemensam utmaning är bästa sättet att svetsa samman gruppen” säger han och har återigen helt fel!
Om det i grunden finns en eller flera olösta konflikter så fungerar bara den ”gemensamma utmaningen” som en projicering för gruppen.
Problemen finns kvar och att de skulle ”sammansvetsas” av den är bara den okunniges illusion.

Slutligen klämmer han till med:
 Poängtera för gruppen hur hälsobringande konflikter är i ett team. De är bra för dynamiken, de utgör själva grunden för skapande mångfald och är inget att vara rädd för”
Konflikter kan vara fullständigt förödande för grupper. Den enda gång konflikter verkligen ÄR hälsobringande för ett team är när de alla har effektiva instrument för att på ett friskt och tryggt sätt  hantera dem.
Och det är tyvärr inte så många team som har det.
Det tar 2 – 3 dagars hårt arbete att utveckla ett sådant klimat och träna sig på det så att det verkligen håller i sig när man kommer hem från sin teamutvecklings-/medarbetarkurs.
Bara de klokaste av ledare avsätter tid och resurser för att hjälpa sitt team till det.

*Mark de Rond är lektor i strategi och organisation vid Judge Business School vid Cambridge.

 

2 COMMENTS
  • Kajsa Hedman
    31 oktober, 2012

    Klok är du som vanligt. Vilken korkad artikel du läst. Av mina erfarenheter av att jobba i grupp har du alldeles rätt i det du skriver. Jag måste verkligen påpeka hur tacksam jag är över att ha gruppdynamik i en del av de kurser jag läser och dessutom en kurs i gruppmetodik. Det gör så mycket för själva samarbetet att veta hur man ska hantera en konflikt när den dyker upp och att dessutom kunna se tillbaka till tillfällen där det inte funkat och se hur man kunnat gjort annorlunda. Hur som, riktigt bra skrivet!

POST A COMMENT