VARFÖR VILL SÅ FÅ TJEJER BLI CHEFER?

Sveriges lärohögsäten domineras idag av unga tjejer. Tjejer med goda förutsättningar att bli morgondagens ledare och med en lysande framtid i sikte!

Enligt Ledarna – fackförbundet för Sveriges chefer – står vi i Sverige inom kort inför en akut chefsbrist då det just nu pågår en generationsväxling även inom chefsyrket. Gyllene tider för en stor förändring alltså!
MEN… Under perioden 2009 – 2011 halverades antalet sökanden till chefstjänsterna. Bottenrekordet 2011 innehas av rektorstjänster med i genomsnitt 0,6 sökanden per tjänst.

Av 1 000 tillfrågade svenskar mellan 18 och 35 år kan bara varannan tjej tänka sig att bli chef. (Bland män är siffran högre: 6 av 10) Jämfört med de andra nordiska länder som undersökts ligger Sverige på delad bottenplats.
Samtidigt rasar debatten om jämställdhet och om fler kvinnor i styrelserummen* medan undersökningen alltså visar att bara varannan svensk högutbildad kvinna kan tänka sig att bli chef.

Vad tror du det beror på?

*Har man ingen chefserfarenhet kommer man inte ens i närheten av ett styrelseuppdrag i en bolagsstyrelse.

5 COMMENTS
 • Anna
  8 april, 2013

  Att vara chef är inte bara att få bestämma. Det inskränker dessutom på privatlivet på ett sätt som andra uppdrag inte gör. Man måste också tåla att vara slagpåse, alla har synpunkter på chefen . Jag tror helt enkelt att kvinnor inte är beredda att utsätta sig för detta bara för ”förmånen” att få kalla sig chef. När jag tackade nej till ett rektorsjobb bara för att jag inte fick den lön jag ville ha, sa min man att jag inte är tillräckligt ärelysten. Jag tror att det är det det handlar om. Kvinnor är inte tillräckligt ärelystna.

   • Anna
    8 april, 2013

    Ärelystnad, karriär och lön. Så enkelt är det. Jag är lite ärelysten, i alla fall.

     • Anna
      8 april, 2013

      Nej, så har jag aldrig tänkt, men jag behövde utmaningar. Jag var färdig med lärarjobbet.

POST A COMMENT