Arbetsmiljöarbete

BRANSCHERNA SOM ÄR SÄMST PÅ ARBETSMILJÖARBETE

Att de stressrelaterade sjukdomarna ökar – är väl ingen större nyhet för någon. Däremot är det något förvånande att i DN läsa om vilken typ av företag som är sämst på att förebygga det. Arbetsmiljöverket har tagit fram siffror som visar att sämst av alla på arbetsmiljöarbete är småföretag i kommunikationsbranschen.

Bland webbyråer, datakonsulter och nyhetstjänster är det bara vart tredje företag som bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
De flesta vet inte ens så mycket om sådana frågor.
Att datakonsultbolag och kommunikationsbyråer  finns med på den – mindre hedersamma – listan är förvånande för oss som sedan långt innan IT-bubblans dagar arbetat med teambuilding. Då – när IT-och reklambyråerna blomstrade – stod de på kö för att teambuilda sin personal. Man var noga med att de anställda skulle få verktyg att hantera den psykosociala arbetsmiljön och må bra. Något som – enligt artikeln – ofta saknas helt idag.

En utbränd medarbetare kostar minst 400 000 kronor – mycket mer om Strandhälls föreslagna sjukskatt blir verklighet

Förutom att det är kostsamt med medarbetare som kraschar,  är de ofta långdraget och mycket påfrestande för den som drabbas. Liksom för företaget i stort.
I motsats till vad många TROR är det få människor som ”arbetar sig in i väggen”. Varenda företagsläkare jag talat med vittnar om att patienterna nästan alltid har någon sorts psykosocial arbetsplatsproblematik med i sin sjukdomsberättelse. Det kan handla om dåligt arbetsklimat, mobbing,  mycket konflikter eller dåligt ledarskap. Det finns inte sällan också privata problem som spökar.
Forskningen visar också att arbetsklimatet medarbetare emellan är viktigare för välbefinnandet och den egna motivationen än chefens agerande.

”Men så fort man åker på konferens är det väl teambuilding?”

Häromdagen pratade jag om teambuilding med just en person verksam i kommunikationsbranschen som förvirrat utbrast ”Men så fort man åker iväg på konferens är det väl teambuilding?”
Och kanske är det här skon klämmer – åtminstone lite grann?
Att man kompetensnivån är så låg att man faktiskt TROR att man jobbar med teambuilding varenda gång man släpar ut personalen på aktiviteter utanför kontorets väggar?
Eller att man tröttnat på all ”teambuilding” i form av fåniga lekar som aldrig ger någon långsiktig effekt? Att man faktiskt inte förstått att de lekarna som saluförs som teambuilding är så långt från teambuilding man kan komma?

Den här bloggen har handlat mycket om den begreppsförvirringen genom åren.

Så vad kan man göra om man känner sig träffad?

MYCKET!
Arbetsmiljöverket har lagt ut tips på sin hemsida.
Arbetsmiljöverkets introduktionsfilm till SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete
Med en bra ledarskapsutbildning följer träning i att använda goda verktyg och utveckla eegnskaper som gör dig till en bra ledare.
Teambuilding för personalen. Men skippa lekarna om du vill arbeta förebyggande eller känner att det knakar i fogarna.
Vi t.e.x. erbjuder garanti på våra teambuildingprogram –  Pengarna tillbaka om ni som grupp inte uppnått det mål som vi gemensamt satt!
I ett sådant program ser vi också till att dina medarbetare och du får de verktyg som behövs för att skpaa en god psykosocial arbetsmiljö. De får träna sig i att använda dem och vi har kontinuerlig kontakt och uppföljning.
Det är därför våra teambuildingprogram tar lite längre tid än andras.

 

 

NO COMMENTS

POST A COMMENT