Den-dumme-dominanten-gör-teambuildingövningar

Den Dumme Dominanten på teambuilding

Vi gör teambuildingövningar och har just avslutat dagens första.
Gruppen är här för att hitta ett sätt att skapa större delaktighet och engagemang från fler.
Vi har gjort lite annat men nu – dag två – gått över till praktiska övningar.
För att testa gruppen ”live”.

I övningen var många delaktiga och engagerade. Men minst lika många backade och tog ett steg tillbaks när deras röster inte varit tillräckligt höga för att höras.
Det har blivit mycket tydligt att gruppen utvecklat ett mönster där den som talar (eller skriker) högst är den man rättar sig efter.
Det är lätt att förstå varför de valde att lägga sina Äventyrens Ö-dagar på teambuilding och gruppcoaching istället för på lekar och femkamper.

Trippel-D-personligheten – Den Dumme Dominanten

Jag frågar gruppen hur de tyckte att de fungerade som grupp i övningen?
Först tar den mest högljudde av deltagarna till orda. Hen säger att det gick JÄTTEBRA. De arbetade snabbt och effektivt och resultatet blev mycket bra. Alla var också jättenöjda fastslår hen med stor bestämdhet.
Precis som jag förväntat mig att hen skulle svara eftersom personen i fråga styrde hela teambuildingövningen med järnhand och tvingade igenom alla sina egna förslag så fort att det inte fanns tid att opponera sig.

Personer som den högljudde utan öron har vi döpt till Trippel D-personligheten,  jag och mina kollegor.
Den Dumme Dominanten – personen som tror att hens upplevelse är den enda sanna upplevelsen.
Personen som – utan att ha en aning om vad någon annan tycker – gör sig till talesperson för hela gruppen.
I alla situationer och alltid.

Trippel D-personligheten ses ofta av många som en besvärlig människa. Och hen ser själv också ofta de som är mer tystlåtna som ”oengagerade lik i lasten”.

När Trippel D talat färdigt ber jag resten av gruppen att dela sina tankar och funderingar om hur de fungerade som grupp.
Först ber jag dem som backade att berätta.

Reflektionsstunden tar 1,5 timma.
Ingen får avbryta och alla får tala till punkt.

Trippel-D-personen och teambuildingövningar

Trippel D försöker ändå ofta avbryta när hen hör saker som inte matchar den egna uppfattningen av vad som hände. Men som ansvarig handledare är det mitt ansvar att tysta  Trippel D så att de andra får komma till tals utan att bli avbrutna.

När alla delat sina olika upplevelser frågar jag Trippel D vad hen har för tankar efter att ha lyssnat på alla? Hen – som kanske för första gången någonsin – tvingats lyssna på andra är förvirrad och medger att det kanske ”gick lite fort”. Men säger också att ”om man har en avvikande åsikt så får man väl säga det då”.
Jag frågar alla dem som faktiskt försökt göra just det – men inte blivit lyssnade till – vad de tänker om det som Trippel D säger?
Och så fortsätter vi.
Samtalet blir långt, lärande och insiktsfullt.

Vi jobbar vidare med nya teambuildingövningar.
Trippel D backar tydligt och tar nästan ingen plats alls.
Några saknar hen. Andra gör det definitivt inte.

Så fortsätter dagen. Övning, reflektion och långa engagerade samtal om vad man känner igen av det som händer härute i naturen. De får också samtala om hur det de upplever här i sina samtal till att skapa något bättre på hemmaplan.

Nya röster börjar höras i gruppen. Röster som aldrig tidigare fått plats. Konturerna blir tydligare.
Trippel D hittar så småningom en roll som fungerar. Liksom de andra.

Efter en natts sömn har de sista bitarna fallit på plats och gruppen har fått de insikter och de verktyg de behöver för att återvända till vardagen.
Trippel D är nöjd och börjar säga insiktsfulla saker. De andra lyssnar, bekräftar och delar lika kloka insikter. De är trygga och de har alla börjat hitta den plats de vill ha.
Innan de lämnar ön får de knyta ihop säcken så att det de varit med om inte bara blir en ”grej” de gjorde ute hos oss – utan något som verkligen leder till förändring på riktigt.

Teambuilding när den är som bäst.

NO COMMENTS

POST A COMMENT