Utrustningsbild-klätterexpeditionen

Fysisk, mental & ekonomisk säkerhet

En av grunderna i den upplevelsebaseradevildmarkspedagogik vi tillämpar bygger på att:

– ALLA, oavsett ålder och fysiska förutsättningar skall på ett tryggt och säker sätt kunna delta i samtliga våra program.

– För att uppfylla det, krävs en hög kompetensnivå hos våra instruktörer och handledare. Och det krävs av dig som beställare att du på bästa sätt förbereder din grupp redan på hemmaplan.

– För Äventyrens Ö är ett namn som skapar såväl förväntningar som farhågor…

Kompetens, säkerhetstänkande och kvalité är – och har alltid varit – våra huvudsakliga konkurrensfördelar. Därför lägger vi stor vikt vid den egna personalens kompetensutveckling.

Äventyrens Ö har idag ca 60 instruktörer, vildmarksguider, konsulter och handledare. Alla verksamma inom sitt speciella kompetensområde.

Program på hög höjd: Äventyrsbanan & 

De instruktörer som ansvarar för bergsklättring, firning och reppellering har svenska eller amerikanska klätterinstruktörscertifikat. Någon är bergsguide.

Våra certifierade klättrare ansvarar också för säkerheten på High Ropes Course. Där arbetar vi med dubbla toppsäkringar på vajrar som konstruerats att bära tre ton. Där gäller dessutom en del specialregler:

  • Alla deltagare har hjälm, bröst- & midjesele samt dubbel toppsäkring. Även om övningarna sker på 8 – 20 meters höjd innebär det dubbla säkringssystemet att fallet (om du faller) aldrig blir längre än cirka 40 cm.
  • Personer med hjärtproblem, högt blodtryck eller med en vikt över 110 kg får av säkerhetsskäl ej delta i denna övning annat än som support till lagkamraterna.

1997 fick Äventyrens Ö Sveriges första säkerhetsgodkända High Ropes Course (källa SAQ feb -97)

Utvecklingsprogram Teambuilding/Ledarskap

Äventyrens Ö och vårt konsultbolag Dahlström & Partners Ledarskap genomför ett stort antal utvecklingsprogram och kurser varje år. Dessa varierar i storlek, omfattning och insats. Allt ifrån nybildade grupper till grupper i kris eller kurser/seminarier i ledarskap och personlig utveckling utifrån ett antal olika teman.

För detta krävs naturligtvis en helt annan kompetens än vid roliga Kick Off aktiviteter.

Mer om den kompetensen kan du läsa här:

Konferensaktiviteter & Småäventyr

De flesta av våra aktivitetsguider arbetar vintertid som skidlärare. En del kommer från någon av de vildmarks- eller fjäll-ledarlinjer som idag finns på landets folkhögskolor. De har en gedigen utbildning och erfarenhet av att leda och arbeta med grupper i framförallt utomhusmiljöer.Mimmi-Dahlström

Vattenaktiviteter

 Våra kajakturer leds alltid av instruktörer med utbildning att leda människor i extrema vattensituationer. De vet hur man instruerar även den ovane till trygghet. Och de vet hur man räddar och hjälper en kajak-paddlare som vält. Dessutom har vi alltid en följebåt med varje grupp. Och vi meddelar sjöfarten i de fall då vi nattpaddlar.

Avancerad Första Hjälpen ute på ön

På ön finns hjärtstartare och adrenalinspruta samt annan medicin för akuta allergireaktioner.

Eftersom vi rör oss ute i vildmarken kan det kännas tryggt att veta att vi dessutom utbildat samtliga instruktörer och kockar i Hjärt-Lung-Räddning och LABC .