teambuilding-svenska-skargarden-stockholm

Teambuilding-äventyrens-öEFFEKTIVISERA ORGANISATIONEN

ÄR DET VIKTIGT ATT KÄNNA VARANDRA PÅ JOBBET?
Ja. Det är faktiskt det. Om ni ibland är beroende av varandra för att göra ett bra jobb.

Grupper som inte känner varandra är mindre effektiva i alla situationer där de träffas och gemensamt ska besluta. Exempelvis på möten. De vågar inte riktigt säga vad de tycker. Några få ”drar” och många ”åker bara med”. Storytelling-i-grupp-teambuilding
De tenderar ofta att skjuta upp svåra och viktiga frågor av rädsla för konflikter. De uppvisar liten eller ingen synergieffekt alls.

Det här programmet hjälper er ett långt steg på vägen och har vuxit fram ur en önskan att få tala med varandra och att få lyssna på varandra. Mer än vad man hinner i en kaffe paus på jobbet.

Under ca. 8 timmar tar vi er med på en resa som kommer att öppna nya dörrar. Timmar som kommer att ge nya avtryck, skapa ”vi-känsla” och en ökad förståelse för varandra.
Det här är ett teambuilding program som med fördel kan kombineras med en Kick Off eller Konferens. Det innehåller inga fysiska övningar utan sker i samtals- och dialogform.
Inomhus eller utomhus beroende på årstid, plats och miljö.

Frågor som behandlas är exempelvis: Talar ni om det ni verkligen borde tala om? Känner ni varandra? Behöver ni känna varandra? Vad är egentligen betydelsen av att ”känna varandra”?

Läs om ett företag vi arbetar med som växte och var medvetna om den här problematiken – ”Resa stärkte vi-känsla”»

Ledarna för detta program

Det kallas Naturdialog eller personlig Storytelling

Här intervjuas Mimmi Dahlström (utbildningsansvarig på Äventyrens Ö och en av företagets ägare) av journalisten Anna Eriksson Skarin om just Personlig Storytelling.

LEDARUTVECKLING VID LÄGERELDEN

Efter många år som chefer i näringslivet startade Mimmi och Sören Dahlström den egna verksamheten Äventyrens Ö i mitten av 90-talet. Sedan dess har företaget erbjudit grupp- och ledarutveckling på skärgårdsön Koholmen, 45 minuter norr om Stockholm. Mimmi beskriver sig själv som en idealist och är övertygad att goda ledare och ett gott arbetsklimat leder till att vi tillsammans skapar en bättre värld.

Hur kommer det sig att ni använder storytelling som ett verktyg med de grupper som kommer till er?

– I alla ledarskapskurser eller gruppövningar har vi alltid börjat med att låta deltagarna få presentera sig för varandra, med instruktionen att gå bortom cv:t och berätta om vem du är snarare än vad du gör. När vi delar våra berättelser med varandra skapar det trygghet. I takt med att åren gick märkte vi att presentationerna tog allt längre tid, och vi fick återkoppling från deltagarna att det var bland det bästa de hade varit med om. Vi tog fasta på det och började föreslå för grupperna att lägga en hel dag på att berätta om sig själva för varandra.

Så deltagarnas återkoppling ledde alltså till att den inledande presentationsrundan transformerades till en fristående programpunkt.

– När man har jobbat med grupper en stund lär man sig att lita på processen; gruppen vet vad som är rätt. Allt blir bra så länge du som leder gruppen är lyhörd och följsam. I det här fallet visade grupperna oss att personliga berättelser är mer kraftfulla än vi hade förstått.

Vad händer med gruppen när deltagarna berättar sina historier för varandra?

– Många grupper som kommer till oss har något som de behöver rätta till, och när deltagarna börjar berätta om sig själva faller polletterna på plats. När vi får höra vad den som vi upplever som knepig har varit med om kommer irritationen att ersättas av en känsla av förståelse och att vi ibland till och med börjar tycka om personen. Det kommer också påverka hur vi bemöter varandra.

Du beskriver storytelling och samtalet som kraftfulla konfliktlösningsverktyg. Hur kommer det sig att vi ens har konflikter om det enda som krävs är att vi berättar för varandra hur vi har det?

– Vi lever i en tid där allt går väldigt fort och där vi i vardagen sällan får tillfälle att prata med och lyssna på varandra. Och även om meningsfulla samtal i sig inte är något komplext, så behöver några saker vara på plats för att det ska bli bra: Man behöver avsätta ordentligt med tid, man ska befinna sig i en trygg miljö som skiljer sig från den man är van att verka i, och samtalet ska ledas av någon som förmår att öppna upp på ett sätt så att de andra känner tillit och vågar följa efter.

Andra seminarier:

Dra nytta av era olikheter! – Att vara olika är ibland ganska jobbigt. Ibland tycker vi bara att de som inte är som vi är ”konstiga”. Ibland leder det till konflikter och irritation och det försvårar många möten. Här får du göra ett skattning av din egen typ och du får lite tankar om hur du ska få dina möten med ”de andra” att flyta smidigare.

Hur reagerar du i stress? – Alla har behov och drivkrafter. Men vilka är dina? Och hur påverkar de ditt beteende? Och vad händer med sig när du upplever stress eller konflikter? Det här seminariet ger dig ökad självinsikt kring vad som egentligen får dig att reagera som du gör.

Får du tillräckligt mycket feedback? – Många uttrycker samma behov. Behovet av att få feedback. Att få bekräftelse på det jag gör och hjälp att växa och utvecklas. Men för att få feedback måste du också ge. Det här är ett seminarium där du lär dig enkla tekniker för att säga det svåra.

Från Puppa till Fjäril – Om vad som händer i er grupp. Och varför det händer. Om hur ni tillsammans kan utveckla er psykosociala arbetsmiljö för ökad trygghet och effektivitet.

Effektivisera organisationen! – Talar ni om det ni verkligen borde tala om? Känner ni varandra? Behöver ni verkligen känna varandra? Vad är egentligen betydelsen av att ”känna varandra”?