Workshop-om-feedback-på-Äventyrens-Ö

Teambuilding-äventyrens-öFår du tillräckligt mycket feedback?

En interaktiv workshop för nästa kick off eller teamkonferens om feedback

Drar du dig ibland för att ge feedback, säga saker som du egentligen borde ha sagt? Talar ni ”med” varandra eller ”om” varandra?

Får du tillräckligt med beröm? Vet du vad du skulle behöva utveckla? Undrar du ibland vad andra tycker om dig?

Många är rädda för att både ge och ta emot feedback. Under detta två – fyra timmars seminarium får du lära dig lätta och handfasta tekniker som hjälper dig att ge och ta emot effektiv feedback. Feedback som får dig och din omgivning att växa. Non Violent Communication kallas det också.

Detta är en del i de längre teambuilding programmen men kan också användas som lärande interaktiv föreläsning. På Kick Off eller konferens var som helst i världen.

I det här programmet ges ingen tid för egen träning. Men vi arbetar mycket med grupper och ledare som vill utveckla sådana egenskaper. Så ring oss gärna om du vill arbeta lite mer fördjupat i ämnet.

Läs också en artikel om en grupp vi arbetar med där feedback kom att bli  av avgörande betydelse för utfallet av teambuildingdagarna:
”Vi gjorde en inre resa – tillsammans”»

Andra seminarier:

Dra nytta av era olikheter! – Att vara olika är ibland ganska jobbigt. Ibland tycker vi bara att de som inte är som vi är ”konstiga”. Ibland leder det till konflikter och irritation och det försvårar många möten. Här får du göra ett skattning av din egen typ och du får lite tankar om hur du ska få dina möten med ”de andra” att flyta smidigare.

Hur reagerar du i stress? – Alla har behov och drivkrafter. Men vilka är dina? Och hur påverkar de ditt beteende? Och vad händer med sig när du upplever stress eller konflikter? Det här seminariet ger dig ökad självinsikt kring vad som egentligen får dig att reagera som du gör.

Får du tillräckligt mycket feedback? – Många uttrycker samma behov. Behovet av att få feedback. Att få bekräftelse på det jag gör och hjälp att växa och utvecklas. Men för att få feedback måste du också ge. Det här är ett seminarium där du lär dig enkla tekniker för att säga det svåra.

Från Puppa till Fjäril – Om vad som händer i er grupp. Och varför det händer. Om hur ni tillsammans kan utveckla er psykosociala arbetsmiljö för ökad trygghet och effektivitet.

Effektivisera organisationen! – Talar ni om det ni verkligen borde tala om? Känner ni varandra? Behöver ni verkligen känna varandra? Vad är egentligen betydelsen av att ”känna varandra”?