artiklar-om-teambuilding-och-grupputveckling

Teambuilding-äventyrens-öFrån Puppa till Fjäril

Seminariet om grupputveckling som baseras på vår uppmärksammade artikelserie med samma namn.

Basen är FIRO – en modell som togs fram av den amerikanske psykologen Will Schutz, Ph.D.

Schutz fann, när han forskade kring gruppers utveckling att alla grupper går igenom samma utvecklingsfaser. Det spelar ingen roll hur de är sammansatta, vilka uppgifter de har att utföra eller i vilken miljö de befinner sig, mönstret är detsamma. Utvecklingsfaserna är dessutom cykliska, d.v.s de upprepar sig när gruppen får en ny medarbetare, ny chef eller ställs inför en helt ny uppgift.

Detta är ett interaktivt seminarie  om grupputveckling där deltagarna bidrar med egna erfarenheter och tankar. Alla som arbetat i grupp kommer att känna igen sig och få roliga ”Aha-upplevelser”. FIRO innehåller i sig också verktyg till hur du själv kan påverka det som händer runt omkring dig varje dag.

Ett ”måste” i alla teambuilding program men fungerar också alldeles utmärkt i alla grupper som arbetar tillsammans. Och i exempelvis lärargrupper/arbetslag som leder andra i arbete.

Inspiration för Kick Off, möten och konferenser.

Genomförs inomhus. Ingen teknik krävs.

Andra seminarier:

Dra nytta av era olikheter! – Att vara olika är ibland ganska jobbigt. Ibland tycker vi bara att de som inte är som vi är ”konstiga”. Ibland leder det till konflikter och irritation och det försvårar många möten. Här får du göra ett skattning av din egen typ och du får lite tankar om hur du ska få dina möten med ”de andra” att flyta smidigare.

Hur reagerar du i stress? – Alla har behov och drivkrafter. Men vilka är dina? Och hur påverkar de ditt beteende? Och vad händer med sig när du upplever stress eller konflikter? Det här seminariet ger dig ökad självinsikt kring vad som egentligen får dig att reagera som du gör.

Får du tillräckligt mycket feedback? – Många uttrycker samma behov. Behovet av att få feedback. Att få bekräftelse på det jag gör och hjälp att växa och utvecklas. Men för att få feedback måste du också ge. Det här är ett seminarium där du lär dig enkla tekniker för att säga det svåra.

Från Puppa till Fjäril – Om vad som händer i er grupp. Och varför det händer. Om hur ni tillsammans kan utveckla er psykosociala arbetsmiljö för ökad trygghet och effektivitet.

Effektivisera organisationen! – Talar ni om det ni verkligen borde tala om? Känner ni varandra? Behöver ni verkligen känna varandra? Vad är egentligen betydelsen av att ”känna varandra”?