Självinsikt-teambuilding-stress

Hur reagerar du i stress?

Teambuilding-äventyrens-öSjälvinsikt om hur du och andra reagerar i stress. Vad innebär det för vår grupp och hur kan vi använda det på jobbet?

Relationship Awareness Therory och SDI är en teori och förklaringsmodell till hur vi förändrar vårt beteende baserat på grundläggande basbehov. Det handlar om motivationsfaktorer och det hjälper oss i mötet med andra. Både i vardagliga situationer men också under press, stess och konflikter.

Ett tankeväckande interaktivt seminarium som utvecklar såväl självinsikt som förståelse för dem som inte är som jag själv. De som jag därför kan uppleva som ”konstiga”. De jag kan ha svårt att komma överens med när vi sitter i möten.

Kursen som tar en halvdag innefattar en inventering där du kartlägger dina styrkor, får feedback, både från dig själv och andra. Det ökar din självinsikt förståelse  både för dig själv och dem du jobbar tillsammans med.

Kan genomföras var som helst och när som helst. Med fördel som inslag i teambuilding, Kick Off, konferens eller i trainee-program.

Andra seminarier:

Dra nytta av era olikheter! – Att vara olika är ibland ganska jobbigt. Ibland tycker vi bara att de som inte är som vi är ”konstiga”. Ibland leder det till konflikter och irritation och det försvårar många möten. Här får du göra ett skattning av din egen typ och du får lite tankar om hur du ska få dina möten med ”de andra” att flyta smidigare.

Hur reagerar du i stress? – Alla har behov och drivkrafter. Men vilka är dina? Och hur påverkar de ditt beteende? Och vad händer med sig när du upplever stress eller konflikter? Det här seminariet ger dig ökad självinsikt kring vad som egentligen får dig att reagera som du gör.

Får du tillräckligt mycket feedback? – Många uttrycker samma behov. Behovet av att få feedback. Att få bekräftelse på det jag gör och hjälp att växa och utvecklas. Men för att få feedback måste du också ge. Det här är ett seminarium där du lär dig enkla tekniker för att säga det svåra.

Från Puppa till Fjäril – Om vad som händer i er grupp. Och varför det händer. Om hur ni tillsammans kan utveckla er psykosociala arbetsmiljö för ökad trygghet och effektivitet.

Effektivisera organisationen! – Talar ni om det ni verkligen borde tala om? Känner ni varandra? Behöver ni verkligen känna varandra? Vad är egentligen betydelsen av att ”känna varandra”?