Dahlström-Partners-kunder

Dahlström & Partners

ledarskapsutveckling-pa-aventyrens-o-teambuildingDahlström & Partners Ledarskap ägs av Äventyrens Ö AB. Företaget som startades 1997 ägs och drivs, liksom Äventyren Ö av Mimmi & Sören Dahlström.

Dahlström & Partners verksamhet utgörs huvudsakligen av UGL-kurser, uppdragsutbildningar i ledarskap/medarbetarskap och traditionell konsultverksamhet inom HR området.

LEDARSKAPSUTBILDNINGAR

Dahlström & Partners arbetar dels med färdigt kurskoncept som:

 • UGL – Utveckling av Grupp & Ledare (UGL 2008 version 2010)
 • THE – The Human Element
 • SDI – Strenght Deployment Inventory

 

Egna kurskoncept inom ledarskap:

 • KGL– Kurs i Grundläggande Ledarskap 3 + 3 dagar
 • AL – Avancerat Ledarskap 3 + 3 dagar
 • BASIC LEADERSHIP – Det du behöver för att överleva som chef 3 dagar
 • BUILDING HIGH PERFORMING TEAMS – 5 dagar (förkunskaper krävs)
 • GROWING AS A LEADER – 5 dagar (förkunskaper krävs)

 

Traineeprogram med fokus på ledarskap, personlig utveckling & gruppdynamik

 • SKANSKA 21 – 5 dagar
 • SKANSKA P3 – 5 dagar, fokus på praktiskt ledarskap

 

GRUPPUTVECKLING

 • TEAMBUILDING
 • KONFLIKTHANTERING
 • KONFLIKTMEDLING
 • GRUPPINVENTERINGAR & ÅTGÄRDSPROGRAM
 • PERSONALUTREDNINGAR
 • COACHING AV ARBETSGRUPPER
 • WORKSHOPS

 

Samtliga program (utom UGL)  kan genomföras också på engelska.
Vi erbjuder Teambuildinggaranti på alla grupputvecklingsprogram (Då naturligtvis inte på lekar och roliga aktiviteter som leds av Äventyrens Ö aktivitetsguider).

 

ÖVRIGT

Företagen ÄÖ & DP genomför en stor mängd utvecklingsprogram/år. Dessa varierar i storlek, omfattning och insats. Allt ifrån nybildade grupper till grupper i kris eller kurser/seminarier i personlig utveckling utifrån ett antal olika teman.
Med anledning av uppdragens mycket skiftande karaktär och den stora spännvidd vi besitter i såväl kompetensområden som erfarenhet, anpassas handledarkompetensen till den aktuella gruppens förutsättningar och behov. Detta ger också våra uppdragsgivare största möjliga kompetens- och kostnadseffektivitet.

 

REFERENSER

Eftersom vi startade 1994 har vi naturligtvis många referenser. Från olika typer av företag och på olika typer av uppdrag.
Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mer!