Teambuilding-äventyrens-öKonflikthantering och konflikter

Många chefer och medarbetare är mycket dåligt förberedda på konflikthantering. En av tre säger att han/hon hellre oförberedd hoppar fallskärm än tar i tu med en konflikt.

Om du tycker att konflikthantering och konflikter är obehagliga så är du inte ensam. De flesta chefer och grupper vi träffar tycker att de saknar kompetens inom området. En tråkig effekt av det är att många upplever konflikter i sin omgivning som aldrig skulle ha uppstått om de bara fått lite guidning på vägen.

Oavsett om det handlar om små störningar, irritationer eller fullt utblommade konflikter har vi stor erfarenhet av att guida ledare och deras grupper igenom sådant. På ett tryggt och säkert sätt som hjälper alla parter att gå stärkta och vinnande ur situationen.

Olösta konflikter på arbetsplatser kostar miljarder varje år

CEDR – The Center For Effective Dispute Resolution presenterade 2006 en undersökning som visar att olösta eller illa hanterade konflikter kostar flera miljarder (!) varje år. Bara i Storbritannien. CEDR har i kostnaden bland annat räknat in faktorer som förlorade kunder, tidsförluster, ökad personalomsättning, dåligt rykte samt påverkan på arbetslusten.
Undersökningen visar också att många chefer är mycket dåligt förberedda på konflikthantering. En av tre säger att han/hon hellre oförberedd hoppar fallskärm än tar i tu med en konflikt.

Så här ska det ju naturligtvis inte behöva vara!

De senaste åren har vår kompetens varit riktad mot just konflikter på jobbet och grupper som inte förmå ta sig ur besvärliga situationer. Vi har hjälp väldigt många att hitta enkla, mänskliga och till och med kärleksfulla sätt att lösa upp gamla varbölder, intensiva aggressiva konflikter eller bara allmänna irritationer.

Hur vi jobbar med konflikthantering och konflikter

Vi har träffat grupper som varit så ilskna eller kränkta att svart rök sprutat ur öronen på dem. Och vi har hjälpt dem att hitta tillbaks till ett varmt, tryggt och glatt arbetsklimat igen.

Vi har coachat deras chefer och tillsammans med henne/honom har

  • Vi lyssnat på dem.
  • Vi analyserat situationen tillsammans med dem.
  • Vi gett dem verktyg att använda.
  • Vi har låtit dem träna sig i användandet av verktygen.
  • Tillsammans har de sedan löst sina konflikter.

 

Sedan har vi följt upp arbetsmiljöklimatet några månader senare och då kunnat konstatera att de faktiskt lyckats. Konflikterna har hanterats och inga nya har uppstått eftersom de använt de verktyg vi tränat dem i och därmed fått stopp på eventuella nya konfliktsituationer. Innan de ens hunnit utvecklas.

När ska man ta tag i en konflikt?

Det bästa scenariot är naturligtvis att få verktyg för konflikthantering på ett tidigt stadium. Så att situationen aldrig blir så tillspetsad som i många av de fall vi så ofta möter.

Ju tidigare man tar tag i konflikter – desto enklare blir de att lösa.
Skillnaden i tid blir också stor. Att förebygga det bra och ge redskap tar en halv till 1,5 dag. Att gå in akut när allt redan har gått åt pipsvängen kan ta flera dagar.

Ett sätt att förebygga det är genom ett noga planerat och upplagt teambuilding program.

Hur lär man sig att hantera konflikter?

Teambuilding är också ett annat namn för medarbetarkurser, Ju fler som vet hur man gör – desto enklare blir det.

Ett annat är att genomföra interna ledarskapsutbildningar där alla samtidigt får samma verktyg och där ni sedan gemensamt kan stötta och coacha varandra.

Ett annat sätt är att du som chef får en extern utbildning som gör dig trygg i konfliktsituationer.

.och är du en av dem som sitter mitt i kaoset?

Strunta i fallskärmen och ring oss istället!

För vi vet hur man gör.

Kontakta oss om du vill ha referenser på konflikthantering eller bara veta lite mer

 

Tips till chefer som undrar hur de ska förhålla sig:

Konfliktsituationer där du som chef inte skall ingripa.

Konfliktsituationer där du som chef skall och måste ingripa.

Maila oss direkt med din fråga!

    Jag vill gärna ha ert nyhetsbrev!