Ledarskapsträning

Ledarskapsutbildning

ledarskapsutveckling-pa-aventyrens-o-teambuildingLedarskapsutbildning i vår regi utgår ifrån dig och dina behov och har ett fokus på gruppdynamiska processer och mänsklig interaktion.

Hos oss behöver du inte vara orolig för oändliga mängder tätskrivna power points och långa föreläsningar. Det är nämnligen så att all modern forskning enhälligt visar att vi lär bäst när vi själva får vara aktiva i vår egen inlärningsprocess.

Ledarskapsutbildning och reflektion

Vår vuxna hjärna fungerar inte alls som barns hjärnor i inlärningssituationer. Det innebär att vi heller inte kan utveckla och lära vuxna på samma sätt som vi lär barn. D.v.s. i lektionsform med en allvetande lärare framme vid ett podie.
Vuxna människors inlärning kräver reflektion. Den kräver samtal (som är längre än två minuter) och den kräver vila.
Det finns företag som på 2 dagar förmedlar en ledarskapsutbildning som tar oss sex dagar. Så korta kurser sker då ofta i föreläsningsform.

Du kommer ihåg max 30% av en föreläsning – om du har tur

Det är ett obestritt faktum i pedagogikens värld. Obestritt så tillvida att ingen någonsin lyckas hitta någon som kommer ihåg MER än 30% ett par veckor efter föreläsningen. De flesta av oss minns inte mer än 3%
Allt handlar om vilka inlärningspreferenser du har.
Därför ska du inte välja oss som leverantör om det är föreläsningar du vill ha.

Vi tror inte på föreläsningar helt enkelt.

Ledarskapsutbildningar är bortkastade pengar

Lunds Universitet presenterade under 2012 en forskning som fick stort genomslag i media. Ofta under rubriken du just läste.

Man hade kommit fram till att effekten av att skicka enskilda chefer på kurs inte gav så mycket. De hade också sett att de ledarskapsutbildningar som gav absolut mest var utbildningar som också innehöll medarbetarutbildning. D.v.s. att ledaren utbildades tillsammans med sin egen grupp. Det är det som kallas teambuilding. Men vi är inte helt säkra på att de verkligen förstod det själva?

Att utbildas tillsammans med sin egen grupp på en ledarskapsutbildning är inte så vanligt.

På alla våra egna ledarskapsutbildningar ingår det.

Mäta effekten av ledarskaputbildning

Ledarskapsutbildningar ska i grunden inte handla om vad vi som konsulter, deltagare eller säljare av dem ”tycker är bra”. Utan om vad som faktiskt mätbart utvecklar organisationer, psykosociala arbetsmiljöer och företagens resultat.

Några av våra största kunder är noga med att mäta effekten av våra ledarskapskurser och både de och vi får ständiga bekräftelser på att våra ledarskapskurser faktiskt har effekt. Det syns tydligt i både medarbetarundersökningar och i resultaträkningen.

Intern ledarskapsutbildning

D.v.s. När ett företag köper in en ledarskapsutbildning som alla chefer på en viss nivå – eller på hela företaget – får gå är vad vi jobbar mest med. Det är också den typ av utbildning i ledarskap som vi själva tror mest på. För att:

  • Det bygger ett nätverk som man sedan har nytta av på hemmaplan och kan bolla idéer och dilemman med.
  • Det öppnar upp nya kontaktvägar mellan avdelningar som man har en affärsmässig nytta av.
  • Det skapar ett gemensamt språk kring ledarskap
  • Det ger alla samma verktyg.
  • Det går snabbare att utbilda många samtidigt än att skicka iväg dem en och en

De företagsinterna ledarskapsutbildningarna vi säljer fungerar precis som det vi just beskrivit här.
Effekten av sådana arbetssätt bekräftas också i en intressant artikel från Forbes i december 2012: The #1 Reason Leadership Development Fails.
Känns skönt att vi är på helt rätt spår!

Blev du nyfiken och vill veta lite mer?

Välkommen att slå oss en signal – maila – eller boka ett förutsättningslöst möte!

Telefon: 08 – 540 606 23  Mail: info@aventyrenso.se