Personlig-utveckling-ingår-i- alla-våra-kurser

ledarskapsutveckling-pa-aventyrens-o-teambuildingPersonlig Utveckling

Personlig utveckling och självinsikt ingår i alla utvecklingsprogrammen på Äventyrens Ö. Det hänger ju samman med all gruppcoaching och ledarskapsutveckling

Att färdas in i sig själv är kanske den största resan av dem alla.
Den främsta utmaningen och vårt största äventyr…
Vägarna är många och när du väl börjat din resa kommer du att upptäcka att möjligheterna oändliga.

Några av de konkreta kurser och instrument du kan ha nytta av på din resa är:

UGL – Utveckling av Grupp & Ledare

Ska du bara unna dig en enda kurs i livet – välj då denna!
UGL är idag Sveriges populäraste kurs för personlig utveckling. Togs ursprungligen fram av försvaret för att utveckla goda ledare men är minst lika effektfull för att utveckla medarbetarskap.
Läs mer »

Feedback

Ett av de alla viktigaste instrumenten när du vill utveckla självinsikt i grupp. Det ingår som ett moment i våra flesta program som är längre än två dagar. Där får du lära dig handfasta tekniker som hjälper dig att ge och ta emot effektiv feedback. Feedback som får dig och din omgivning att växa.
Läs mer »

Teambuilding & Grupputveckling

Program där du förutom insikter kring din egen grupp också kommer att få ökad förståelse för hur du bidrar i din arbetsgrupp. Vilken roll du spelar och kanske börja hitta en förklaring till varför du driver den rollen. Du kan också få ökad insikt om hur du påverkar och hur du kan utveckla din kommunikativa förmåga.
Alla program behovsanpassas till den aktuella gruppens förutsättningar.
Läs mer »

MBTI® – Myers Briggs Type Indicator®

Bygger på den schweiziske psykiatern CG Jungs teori om psykologiska typer, är ett av världens mest använda personlighetstest. Det har över 50 års forskning bakom sig och har kommit att bli ett av de ledande personlighetstesten i Sverige. MBTI är i första hand ett instrument för självkännedom och personlig utveckling. Det visar hur skillnader människor emellan kan tas tillvara och utnyttjas på ett konstruktivt sätt. Ett behörighetsklassificerat test som kräver särskild utbildning och auktorisation
Läs mer »

IDI – Interpersonal Dynamics Inventory

Medan MBTI mycket fokuserar på vårt inre, fokuserar IDI på vårt yttre beteende. Hur vi uppfattas av omgivningen och varför. Det förklarar också hur och varför vi själva reagerar på andra som vi gör.

Det är ett effektivt instrument för viss självinsikt, samtidigt som det tydligt belyser olikheter i den grupp jag verkar i och kan vara lätta att förstå i gruppsammanhang. Det ger oss information om grupprofiler, riskområden och används också som instrument för gruppsammansättning. Även IDI bygger på Jungs teorier om psykologiska typer men mäter vårt beteende så som andra uppfattar det.
Läs mer »

SDI – Strenght Deployment Inventory

Ett inventeringsinstrument utvecklat av Elias Porter, Ph D vid Ohio State University. Det bygger på hans Relationship Awareness Theory och ger bland annat en ökad förståelse för mitt eget och andras beteende i stress- & konfliktsituationer. Ingår i UGL-kursen.
Läs mer »

High Ropes Course

Ett 1,5 dags seminarium i personlig utveckling. Upplevelsebaserat och mycket kraftfullt. Fokuserar på att medvetandegöra och bearbeta de dolda mekanismer som begränsar våra prestationer.

Målet är att hitta fram till den inre kraft som tar oss bortom gränserna för det omöjliga. Ett program som får dig att växa och hitta tron på dig själv och din egen förmåga.

Programmet genomförs i olika steg som behandlar bl.a.

  • Målfokusering
  • Modern hjärnforskning och vad vi kan lära av den i stress.
  • Coaching
  • Praktiskt genomförande – High Ropes Course

Programmet genomförs endast i sin helhet med deltagare som uppfyller programmets fysiska och psykiska krav.
Läs mer »