ledarskapsutveckling-pa-aventyrens-o-teambuildingTeambuilding som ledarskapsverktyg

Här hittar du som ledare och chef viktig information och bra tips om du vill boka teambuilding.
Och då menar vi inte lekar, chokladprovningar och tävlingar.

Om du väljer den beteendevetenskapliga vinklingen av teambuilding så får du tillsammans med din grupp en unik möjlighet att bygga motivation, engagemang och drivkraft. Det kan läggas upp på många olika sätt där ni också kan utforska möjligheter och fallgropar i gruppen. För teambuilding är en löpande process och ingenting man klarar av på ett par timmar.
Här är exempel på områden där teambuilding är en effektiv problemlösare.

 • Förändringsmotstånd
 • Uppstart av nya team, grupper eller avdelningar
 • Introduktion av nya chefer eller medarbetare
 • Konflikter i gruppen
 • Konflikter riktade mot dig som ledare
 • Riva murar mellan avdelningar
 • Förankringsprocesser vid omorganisation
 • Dåliga ”relationsresultat” i medarbetarundersökningar
 • Låg motivation eller effektivitet
 • Lågt engagemang på möten/dåliga möten
 • Hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro
 • Kommunikationsproblem
 • Långvariga konflikter och allmänt missnöje
 • Revirbevakande beteenden
 • Sammanslagningar

I alla program är det önskvärt att du avsätter tid och budget till uppföljning.
Läs mer om hur vi arbetar och tänker runt teambuilding.

Vi bistår också med chefscoaching efter avslutat program. Så att får en utomstående part att bolla tankar med kopplat till din grupp eller dig själv som ledare och människa.

Vi erbjuder möjlighet att boka teambuilding med Förändringsgaranti 

Att tänka på inför en bokning

 • Delegera helst inte uppgiften att boka teambuilding. Och om du gör det: Var MYCKET tydlig med vad det är du faktiskt vill!
 • Inse att teambuilding tar lite tid. Det är inget man klarar av i en konferenspaus.
 • Personalavdelningar brukar – till skillnad från andra personalgrupper veta vad det handlar om. De kan ofta vara ett gott stöd i att hitta lämpliga arrangörer.

Vi har stött på en del sorgliga exempel där det inte alltid har blivit så bra just för att delegeringen varit alldeles för otydlig. Här kan du läsa om hur illa det kan gå. När allt blir fel.