Ledarskapsutveckling-och-UGL-i-Stockholm-och-Skåne

UGL – utveckling av grupp & ledare

ledarskapsutveckling-pa-aventyrens-o-teambuildingUGL har genom åren många gånger utsetts till ”Sveriges bästa ledarskapsutbildning”

UGL skiljer sig en del från våra företagsinterna kurser. Framförallt får man inte känna någon – alla är alltid främlingar för varandra.
Vill du istället utveckla många av dina chefer samtidigt kan du läsa mer om det här


Under Vietnamkriget förlorade USA 7.000 officerare. Vid efterhandsrekonstruktioner har det visat sig att 4.000 av dessa 7.000 officerare avrättades av de egna trupperna – som en direkt konsekvens av ett felaktigt ledarskap. Denna insikt ledde till att man lade om hela ledarskapsutbildningen inom amerikanska armén.
Här hemma omarbetades kursen av FOA till svenska förhållanden och fick namnet UGL.

Sedan början av 80-talet har den använts som en grundläggande Ledarskapsutbildning vid Sveriges försvarshögskolor. UGL – Utveckling av Grupp & Ledare anses allmänt inom näringsliv och offentlig förvaltning, som den absolut bästa ledarskapsutbildningen i Sverige idag.

Våra UGL-kurser genomförs i Joint Venture med Cluram Consulting & Åre Ledarskapsakademi

UGL – Övergripande syfte och mål

Att skapa effektivare ledare, gruppmedlemmar och utbildare.

UGL:s Kursmål

Målet med UGL uppnås genom att ge deltagarna erfarenhet av gruppdynamiska situationer och en förståelse för den egna rollen i dessa.

UGL – Deltagarna utvecklar och erhåller

  • förmåga att se och hantera konflikter
  • erfarenhet av en upplevelsebaserad inlärningsmodell
  • förmågan att kunna kommunicera direkt och klart
  • förmåga att ge och ta effektiv feedback
  • förmågan att urskilja olika faser i en grupps utveckling
  • förståelse för behovet av olika ledarstilar
  • ökat självförtroende
  • självinsikt.

Målgrupp UGL

Vår huvudsakliga målgrupp för UGL är ledare och chefer.

Försvarshögskolan skriver att kursen riktar sig mot: ”Ledare, företagare, arbetsledare, utbildare, handläggare och gruppmedlemmar i företag, förvaltningar och organisationer, som arbetar i fasta eller tillfälliga grupper och vill öka sin kompetens i enlighet med UGL´s mål”.

Metodik UGL

UGL skiljer sig avsevärt i sitt upplägg från andra traditionella utbildnings former. Den bygger på en upplevelsebaserad inlärningsmetodik där praktiska övningar varvas med processgenomgångar och korta förklarande teoripass. Den är också mer krävande än vanlig undervisning då den bygger på ett aktivt och känslomässigt deltagande hos var och en. Man lär genom egna och andras upplevelser.

Genomförande & handledare på våra UGL-kurser

UGL genomförs med två legitimerade och diplomerade handledare. Hos oss är det alltid en man och en kvinna. Våra handledare har själva lång erfarenhet av att arbeta som chef/ledare. De arbetar förutom UGL – mycket med coaching och teambuilding av ledare och deras grupper. Vi är specialiserade gruppdynamik, ledarskap och  konflikthantering/medling. Vi arbetar dessutom med andra typer av ledarskapskurser (från 3 – 25 dagars kurser) och har därför många verktyg i vår pedagogiska verktygslåda.

En UGL-grupp består av 8 – 12 personer och sätts samman i främlingsgrupper få att uppnå en maximal utbildnings- och erfarenhetsbredd.

Kursen genomförs i internatform sammanhängande under 5 dagar (ca. 50 timmar) och kräver närvaro under hela tiden. Inga andra aktiviteter kan alltså inplaneras under kurstiden.

Skulle någon av deltagarna, av en eller annan anledning tvingas avbryta utbildningen, får kursen göras om i sin helhet vid något annat tillfälle.

Då kursen är mycket krävande krävs att deltagarna är av psykisk god hälsa. Den bygger också på ett frivilligt deltagande.

Vi rekommenderar att du planerar för en lugn helg när du kommer hem. Man brukar vara trött efter en UGL-vecka och uppskattar då att få vila.

Inga utomhusövningar förekommer under en UGL-vecka. Varken hos oss eller någon annanstans.

Läs UGL deltagarnas egna kommentarer»