Kompetens -Teambuilding-på-Äventyrens-Ö

Vår KompetensTeambuilding-äventyrens-ö

Våra egna teambuildingkonsulter är specialiserade på framförallt ledarskapsutveckling, gruppdynamiska processer, konflikthantering och teambuilding

Vi arbetar alla heltid med gruppdynamiska utvecklingsprogram sedan mitten av 90-talet.

Det vi alla har gemensamt är att vi är UGL-handledare och tidigare har arbetat som chefer/ledare inom näringsliv och/eller offentliga förvaltningar.

Oavsett om du anlitar Äventyrens Ö, Åre Ledarskapsakademi eller Dahlström & Partners, är våra handledare/konsulter desamma.

Äventyrens Ö:s uppdrag handlar mest om:

  • Teambuilding av nybildade arbetsgrupper som snabbt behöver uppnå effektivitet
  • Hjälpa grupper som kört i diket lite. Eller mycket.
  • Lära-känna-varandra-program lite mer på djupet.
  • Program för ledare på svenska och engelska. Varierande längd 3 – 25 dagar (3 + 3 är vanligast)
  • Utredningar och åtgärdsplaner i personalärenden
  • Konflikthantering i grupper där ingenting längre fungerar och där man provat mycket utan att uppnå önskat resultat
  • Program med personlighetsinventeringar och samtal kring framtida användning av det
  • Program för att lära sig nyttja gruppens olikheter
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Coaching av ledare och deras grupper

Vi är licensierade användare av inventeringsinstrument såsom exempelvis MBTI – Meyers Briggs Type Indicator, IDI – Interpersonal Dynamics Inventory, SDI – Strenght Deployment Inventory och FIRO Element B.

Vi arbetar också med den välkända ledarskapskursen UGL. En annan spännande kurs i vårt utbud är THE – The Human Element – en kurs med fokus på personlig utveckling med basen i Will Schutz 40 åriga forskningsarbete kring mänskligt beteende i flera olika dimensionsdjup.

I vårt nätverket ingår konsulter med andra specialinriktningar såsom exempelvis psykoterapeuter, debreifinghandledare, rekryteringspsykologer och mentaltränare.

Sommartid genomförs många av teambuildingprogrammen utomhus på vår egen ö i Stockholms Skärgård. Där använder vi också ibland ett program hämtat från England där man på tidigt 40-tal för första gången använde sig av s.k. Outdoor Training/Äventyrsbanor som pedagogiskt instrument för utveckling av grupper och individer. Liksom på våra övriga kurser är pedagogiken naturligtvis upplevelsebaserad och även här utgör Will Schutz FIRO-teori den teoretiska basen.

Det övergripande målet

Det övergripande målet med alla våra program är att stärka grupper och enskilda individer. Därför är programmen upplagda så att alla, oavsett ålder och fysiska förutsättningar på ett tryggt sätt skall kunna delta.

Vill du prata med någon som har egen erfarenhet av hur vi arbetar?

Det ALLRA BÄSTA om du vill försäkra dig om att det företag du planerar att anlita verkligen är så bra som deras hemsidor antyder – är naturligtvis att prata med någon som har egen erfarenhet av dem

Genom åren har vi arbetat med deltagare och grupper från i stort sett hela världen och i alla olika samhällsfunktioner. Vi har därför många personer som gärna delar med sig av kursupplevelser hos oss.

Kontakta oss så hittar vi förmodligen till och med någon från din egen bransch eller närhet!

Här finns länkar där du kan läsa och lyssna vad andra tycker om oss:

Här kan du lyssna på vad deltagare i teambuilding hos oss tycker
Sätt på ljudet – just detta är ljudfiler.

Här kan du läsa vad andra tycker om våra kurser & vår teambuilding

Här finns feedback från UGL-deltagare