Självinsikt-gruppcoaching-teambuilding

Teambuilding om oss ikonVåra Handledare

Vi jobbar med ett stort konsultnätverk där de flesta har lång egen chefserfarenhet på hög nivå. Vi har alla tecknat etiskt avtal med Försvarshögskolan.

Även om vi har likartade utbildningar och har gjort det aktiva valet att byta karriär är vi ändå väldigt olika. Men det finns några ord vi alla ställer oss bakom. Det är gamla visdomsord om ledarskap från Laotse 5oo f.Kr. Hans ord beskriver vårt sokratiska förhållningssätt.

”Den bästa av ledare är den som hjälper människor så att de till sist inte behöver honom.
Därnäst kommer den de älskar och beundrar.
Sedan kommer den de fruktar.
Den sämsta är den, som låter sig drivas hit och dit av folk.
Där tilliten saknas, handlar folk i bedrägliga avsikter.
Den bästa ledaren säger inte mycket, men det han säger väger tungt.
När han är färdig med sitt arbete, säger folk: Det gick av sig självt.”

     Laotse, 500 f.Kr

UGL-Handledare

Mimmi Dahlström Har efter 18 år i ledningsgrupper inom näringslivet sadlat om och arbetar sedan 1994 heltid med utveckling av grupper och ledare. UGL-handledare sedan 1997 med mer än 150 genomförda UGL-er i bagaget. Hon är licensierad användare av MBTI, IDI, SDI & FIRO Element B. Mimmi har publicerat ett antal artiklar om grupper och ledarskap. Hon är också certifierad handledare av THE HUMAN ELEMENT®.

Specialiserad på ledarskap och med mycket goda referenser från konfliktlösning i grupper och mellan individer.
Mimmi arbetar förutom UGL, gruppcoaching, teambuilding och THE med alla av våra egna ledarskapskurser: Basic Leadership, Building High Performing Teams, Growing as a leader, Kommunikation Grupp & Ledare samt Kurs i Gundläggande Ledarskap
Hon gör också personalutredningar åt åtgärdsplaner när det har kört ihop sig ordentligt i arbetsgrupper.

Sören Dahlström Marknadsekonom med ett förflutet bland annat på SAS. UGL-handledare sedan 1998 med över 100 genomförda UGL-kurser.

Sören arbetar mycket med teambuilding och utveckling av grupper.
Licensierad användare av SDI Premier Edition, FIRO Element B och MBTI.
VD på Äventyrens Ö och extern konsult i ledarskap på MGruppen där han också är licensierad att arbeta med Blanchards Situational Leadership SLII®

Sören arbetar med följande ledarskapskurser: UGL, Ledarskap för Icke Chefer (M-Gruppen), Nyblivna Chefer (M-Gruppen) samt våra egna: Basic Leadership, Building High Performing Teams, Growing as a leader, Kommunikation Grupp & Ledare samt Kurs i Gundläggande Ledarskap

I vårt Handledarnätverk ingår bland andra

Ann Wedin, socionom med mångårig erfarenhet som personalkonsulent i försvaret på både lokal och central nivå. Hon har framförallt valt att arbeta med grupputveckling, ledarskap, krishantering, debriefing och samtalsteknik. Är UGL handledare sedan 1988. Har medverkat i framtagande av Fördjupad UGL (FUGL)och var en av dem som i Försvarshögskolans regi genomförde FUGL och Handledarutbildning UGL 2000 (HUGL).

Kent Werner, tidigare officer och då bl.a. chef för Marinens Utbildnings- och Ledarskapscenter, Marulc. UGL-handledare sedan 1985 och har sedan dess arbetat med UGL-konceptet såväl inom som utanför försvarsmakten.
Behörig handledare för Försvarshögskolans fördjupningskurs UGL (FUGL) samt handledarkurs (HUGL) Certifierad handledare av THE HUMAN ELEMENT®

Utbildad debriefinghandledare, Certifierad användare av SDI – Strength Deployment Inventory, Certifierad användare av MBTI – Myers Briggs Type Indicator, Utbildad projektledare samt Certifierad handledare – Situational Leadership

Alla handledare har naturligtvis behöriga och har tecknat etikavtal med Försvarshögskolan.