Avbokningsregler

 

Äventyrens Ö är anslutna till besöksnäringens bransch- & arbetsgivarorganisation Visita och följer de regler som gäller för avbokningar. Utgångspunkten vid avbokningar är att de villkor om avbokning som avtalats i samband med bokningen gäller.

Avbokningsregler

Vid avbokning av arrangemanget helt eller delvis med färre än 30 deltagare gäller följande:

 •  Avbokningar eller förändringar som sker senare än sex veckor före ankomst debiteras med 75 % av bokningsvärdet.
 • Avbokningar eller förändringar som sker senare än tre veckor före ankomst debiteras med 100 % av bokningsvärdet.
 • Om Äventyrens Ö har särskilda kostnader i samband med avbeställningen eller minskning av arrangemanget skall beställaren till fullo erlägga detta.
 • Från den överenskomna beställningen görs ej avdrag för enstaka måltider.
 • Eventuell avbokning skall ske skriftligt till Äventyrens Ö

Vid avbokning av arrangemanget helt eller delvis med 30 – 60 deltagare gäller följande:

 • Avbokningar eller förändringar som sker senare än åtta veckor före ankomst debiteras med 75 % av bokningsvärdet.
 • Avbokningar eller förändringar som sker senare än fyra veckor före ankomst debiteras med 100 % av bokningsvärdet.
 • Om Äventyrens Ö har särskilda kostnader i samband med avbeställningen eller minskning av arrangemanget skall beställaren till fullo erlägga detta.
 • Från den överenskomna beställningen görs ej avdrag för enstaka måltider.
 • Eventuell avbokning skall ske skriftligt till Äventyrens Ö.

Vid avbokning av arrangemanget helt eller delvis med 60 – 200 deltagare gäller följande:

 • Avbokningar eller förändringar som sker senare än 12 veckor före ankomst debiteras med 75 % av bokningsvärdet.
 • Avbokningar eller förändringar som sker senare än 10 veckor före ankomst debiteras med 100 % av bokningsvärdet.
 • Om Äventyrens Ö har särskilda kostnader i samband med avbeställningen eller minskning av arrangemanget skall beställaren till fullo erlägga detta.
 • Från den överenskomna beställningen görs ej avdrag för enstaka måltider.
 • Eventuell avbokning skall ske skriftligt till Äventyrens Ö.

 

 

För de hotell och konferensanläggningar som använder sig av Visitas Allmänna villkor för konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang gäller enligt villkoren att det enbart är hotellet (leverantören) som har rätt att häva avtalet på grund av force majeure.

Våra allmänna villkor för avbeställning har avtalats vid beställning och framgår av avtalet.