Kompetens -Teambuilding-på-Äventyrens-Ö

ledarskapsutveckling-pa-aventyrens-o-teambuildingSAS landade rätt i nytänkande för ledarskapsutveckling

Artikel om en lyckad ledarskapsutveckling på SAS där vi hade förmånen att få bidra med tankar kring hur man implementerar alla teorier man lärt sig på kurser i sitt ledarskap när man kommer hem

Öppet forum, videofilmer och framtid

När SAS hade ett ledarskapsmöte i våras präglades detta av ett helhetstänkande i tre olika steg och i tre skilda rumsmiljöer. Erfarenheter från varje rum sållades ut och togs med till nästa steg.

Konferensen hörde talas om sig långt utanför den egna kretsen. En vägg att sätta upp egna frågeställningar på, samt att med en videokamera i hand göra kortfilm, ingick i detta möte som inleddes med ett Öppet forum, eller Open Space som experterna säger.

SAS samlade tidigare i år vid fyra tillfällen totalt cirka 300 ledare inom företaget för att arbeta med den nya verksamhetsplanen och stämma av målen med verkligheten. Detta är ju inget ovanligt, utan ett synnerligen traditionellt och praktiskt sätt att få alla att dra åt samma håll.

Men i InfraCity i norra Storstockholm, närmare bestämt Upplands Väsby, pågick en konferens som präglades av ett nytänkande på många olika plan, och med spännande resultat. En röd tråd löpte genom konferensen där deltagarna förflyttade sig genom tre stadier, eller rum; nuläge, kreativitet och framtid.

Ledarna inom den skandinaviska flygkoncernen var en blandad grupp. De kom från Norge, Danmark, Sverige, SAS International, samt från skilda avdelningar och på olika nivåer inom organisationen. Företaget hade fyra uttalade utgångspunkter för mötet. Alla deltagarna skulle känna prestigelöshet, vara modiga, offensiva och tydliga.

Det handlade om att konkretisera vad det egentligen innebär att vara en ledare, vilket kan uppnås, som i det här fallet, genom symbolik och oväntade inslag. Men det viktiga är framför allt att kunna fokusera på konkreta frågor, och att sedan i en grupp kunna stå upp och motivera ett beslut. Var och en av de fyra konferensomgångarna varade i en och en halv dag med cirka 70 deltagare i varje.

Öppet forum

– Den första dagen skapade vi ett så kallat Öppet forum där vi samlade hela gruppen i ett stort och neutralt rum, berättar Steve Malmström, utvecklingskonsult på SAS avdelning för People Development.

Konferensen, som började efter lunch, inleddes således enligt modellen Open Space, som experterna på metoden hellre kallar den.

Men först startade SAS-ledarna givetvis med en incheckningsrutin. Därefter bar det av till den 300 kvadratmeter stora och ljusa lokalen. Övningen började med att deltagarna skrev upp reflektioner och frågeställningar på papper som de själva satte upp på rummets väggar. Sedan bearbetades alla budskap, antingen enskilt eller i grupper som spontant bildades vid de många små och runda kaffeborden.

Diskussioner fördes antingen vid det egna bordet, eller genom samråd med en eller flera andra grupper. I detta Open Space skedde grupperingarna organiskt, och vem som satte sig var, och tillsammans med vem, blev en del av en naturlig process efter behov och intresse av de egna hjärtefrågorna.

– Det var lite trevande i början, konstaterar Steve Malmström. Frågor släpptes ut i rummet för att lösas av grupperna. Musik spelades i bakgrunden och snart blev stämningen bekväm. Tanken var att fokusera på de frågor och uppgifter som verkligen kunde klaras av inom ramen för ledarskapet.

Kreativ videofilmning

Från Handelshögskolan kom Johan Stein och provocerade sin publik något, samtidigt som han gick omkring bland kaffeborden och talade om förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap.

I stället för en traditionell fikarast runt 15.00, fick deltagarna reflektera över dagen så här långt genom att skriva nya lappar med tankar om vad som nu kändes som viktigast för att gå vidare. Dessa sattes upp på den så kallade ”Johans vägg” och utgjorde en omedelbar återkoppling.

När Öppet forum var över fick varje deltagare fritt välja tre reflektioner vardera från någon av väggarna och ta med sig ut ur rummet. Ingen kunde komma tillbaka in och ändra sig. Lapparna samlades in och togs med till dag 2, det vill säga in i framtiden. Detta speglade helhetstanken, nämligen att gå vidare och bara ta med sig det viktigaste.

Efter middagen fick kreativiteten hos de konfererande SAS-ledarna sitt utlopp i en uppgift som bestod i att på två och en halv timme göra en tre minuter lång videofilm på temat personligt ledarskap och förmågan att skapa ett vinnande team. Varje videogrupp bestod av sju personer. De tre bästa rullarna röstades fram efter en uppskattad filmfestival. Detta var det andra rummet.

Kunskap och dialog

Om den första dagen i Open Space-miljö, samt efterföljande videofilmning, karaktäriserades av eftertanke och kreativitet, så hade den andra dagen rubriken kunskap och dialog.

I ett nytt rum, som hade en gul ljussättning, intog SAS-medarbetarna sin frukost och kunde samtidigt på dessa väggar studera sina lappar med utvalda frågeställningar från föregående dag. Här gällde det att gå vidare och välja ut vilka begrepp som kunde passa in i verksamhetsplanen, och under vilken rubrik.

Deltagarna delades också upp i tre grupper som gick runt till olika workshops och föreläsningar med teman som samverkan, människan, samt samspelet mellan utveckling och förändring. I en återsamling i det ”gula” rummet blev det en dialog med företagets högsta ledning.

Innan de en och en halv dagarna var över fick deltagarna slutligen uppdraget att träffas två och två senare under året i förutbestämda grupper för att följa upp denna okonventionella konferens.

– Vi är mycket nöjda med hur väl allting fungerade, inte minst i det inledande momentet Open Space, säger Steve Malmström.

– Det kan annars vara lite svårt att utbilda ledare. De har i regel varit med om så mycket att det lätt blir en attityd av att ”det där var ju inget nytt”. Därför är det kanske extra viktigt att tänka till när denna grupp i en företagshierarki träffas.

– Det är också nödvändigt att se styrkan i helhetstänkandet, och att fokusera på det man klarar av. Det var bland annat därför deltagarna fick ta med ett urval av ämnen från det första rummets Öppna forum, till den andra dagens övningar.

Tid för reflektion

En konsult som hjälpte till med delar av konferensen var Mimmi Dahlström, som till vardags är utbildningsansvarig på anläggningen Äventyrens Ö utanför Åkersberga i norra Stockholms län.

– Jag blev tillfrågad om jag ville vara med och lägga upp den andra dagens workshop-moment om ledarskapets koppling till gruppdynamiska utvecklingsmekanismer. Vi diskuterade bland annat vikten av att ur ett pedagogiskt perspektiv ta tid för att göra inre reflektioner.

Mimmi Dahlström menar att det är väldigt viktigt att se vilka signaler ledarnas ofta med råge tidsspäckade scheman sänder inom företaget. Den andra dagen avsattes det därför tid mellan varje moment för att kunna sitta ned och låta föregående aktivitet sjunka in ordentligt.

– Detta var till frustration och förvirring för en del, men som en efterlängtad tankeställare till andra. Inlärning sker inte alltid när vi befinner oss mitt uppe i den pedagogiska situationen. De nya kunskaperna kommer lika gärna till oss och mognar i ett vilotillstånd.

Fyra hörnstenar

– SAS lyckades med denna konferens därför att företaget hade både kompetens och en heltidsbild på upplägget, fortsätter hon.

– Men framför allt var de framgångsrika med ett konststycke som få klarar av, nämligen att integrera fyra av ledarskapets stora hörnstenar; managementteorier, självinsikt, värderingar i ett direktverkande spel mellan deltagarna, och sist men inte minst ledarens gruppledande funktion.
Mimmi Dahlström tror vidare att Open Space, som inledde konferensen, är en metod som kräver extra eftertanke i planeringen.

– Det är viktigt att inse vilka krafter man faktiskt kan sätta igång under ett Öppet forum, och att det aldrig får bli ett spel för galleriet. Det är en konferensform som ställer höga krav på både deltagare och arrangörer. Företag som väljer Open Space-konceptet måste därför vara väldigt tydliga i sina intentioner.

Interna resurser

– I en konferenssituation är det också viktigt att försöka använda de professionella resurser som finns inom företaget, men det går inte att sätta en mikrofon i handen på vem som helst. Alla experter är långt ifrån goda pedagoger.

– Men generellt, för vilken typ av konferens som helst, vill jag understryka vikten av den oplanerade tiden. Tiden att bara få vara. Bjuder företaget på det kommer många att förvånas hur effektivt det kan bli.

Steve Malmström på SAS berättar slutligen att konferensen i Upplands Väsby var det första steget i företagets pågående satsning på ledarskapsutveckling. Nästa steg är att samla 280 personer till ett möte i Köpenhamn i oktober. Han har också märkt att många utomstående hört talas om konferenskonceptet och vill veta mer.

Lars Blomgren.