Team Member – Sören Dahlström

SÖREN DAHLSTRÖM

UGL-handledare sedan 1998 med över 120 genomförda UGL-kurser i bagaget.
Driver också Åre Ledarskapsakademi som startades i mars 2012.

Marknadsekonom med ett förflutet bland annat på SAS. Under flera år under 80-talet projektledde han där de riktigt stora festevenemangen. De för flera 1000 gäster. Där lärde han sig vikten av eventlogistik. Något vi också har nytta av idag, för våra stora event och kick-off grupper.

I verksamheten arbetar Sören med våra kurser och utvecklingsprogram. Han är UGL handledare som sedan 1994 är flitigt verksam med teambuilding och utveckling av grupper.

Sören arbetar också som chefscoach och extern konsult med längre ledarskapskurser på Mgruppen.

Real name:  Sören Dahlström

Website:  www.aventyrenso.se

Email: soren@aventyrenso.se

Phone:  08 540 881 16

Skills:  Ledarskap & gruppdynamik

MINA DAGAR PÅ ÄVENTYRENS Ö

Att driva företag på en ö är en utmaning varje dag. Alltid är det något som måste fixas. Så för att lyckas måste man vara lite av diversearbetare. Men min egentliga titel är vd.
Så här ser mina dagar på ön ut. Ungefär.

LETAR EFTER MINA NYCKLAR OCH MIN TELEFON 0
FÖRBEREDER FÖR VARULEVERANSER 0
FIXAR MED EKONOMIN & LAGAR SAKER PÅ ÖN 0
HANDLEDER KURSER 0
ledarskapsutveckling-på-äventyrens-ö

Att ni bryr er om oss så mycket

Sanslöst inspirerande och imponerande hur kompetenta ni är! Hur ni har gjort det här så länge men ändå bryr er så mycket om oss! Obeskrivligt värdefullt.

Simon Strandevall

A New Earth

Om ni någon gång undrar huruvida ni har gjort något värdefullt och meningsfyllt i era liv Sören & Mimmi, så kan ni med gott samvete luta er tillbaks med vetskapen om att ni har bidragit till en bättre värld. Ni är en bidragande orskak till att "a new earth" faktiskt är möjligt!

Simon Strandevall Skanska

LEDARSKAP FEEDBACK

Jag vill framföra mitt stora tack till dej Mimmi och till dej Sören för en som ni förstår en mycket stor och känslosamm kurs. Detta är den i särklass bästa kurs som jag varit på och upplevt,jag förstår att det kommer att ta tid för mej att landa vilket jag har framfört till min personalchef och fått stor förståelse för.

Finanschef Handelsbanken

PRATA MED MIG OM

Roliga och utmanande teamkonferenser. Äventyr som pedagogiskt instrument för personligt växande.
Klättringsexpeditioner i skärgården och High Ropes är mina favoriter bland våra aktiviteter.
Och så pratar jag väldigt gärna skidåkning.

Sören har tillsammans med Mimmi utvecklat ett stort antal ledarskapskurser som varierar i längd mellan 3 – 25 dagar. De mest välkända är: Kurs i Grundläggande Ledarskap KGL, Avancerat Ledarskap – AL, Basic Leadership, Building High Performing Teams och Growing as a leader.

Sören är licensierad användare av Blanchards SLII (r), SDI Premier Edition, FIRO Element B och MBTI- Meyers Briggs Type Indicator. Han är också licensierad för UGL 2008 version 2010.

LÄS MER HÄR!