Konflikthantering

Konflikter – Chefens ansvar

Chefstips – Här listar vi konfliktsituationer där du som chef skall och MÅSTE ingripa

  1. Konflikten är långvarig eller har återkommande utbrott
  2. Någon blir mobbad eller utstött
  3. En syndabock utses som får bära skulden istället för att hitta en konstruktiv lösning
  4. Motparterna pratar helt förbi varandra
  5. Konflikten sprider sig och delar upp teamet eller avdelning i två olika läger
  6. Arbetet påverkas nämnvärt negativt
  7. Motivationen och arbetsglädjen minskar
  8. Kunderna (alternativt patienterna, klienterna, eleverna) blir lidande
  9. Sjukskrivningarna och personalomsättningen har ökat

Råden är hämtade från vår kollega Tomas Eriksson, Vidare Utveckling och kompletterade av oss.

 

Tips till chefer som undrar hur de ska förhålla sig: