Kurt-hahn-citat

Power Track & High Ropes Course

Kort Historik

Under andra världskrigets första del kom en tysk flykting vid namn Kurt Hahn till England. Han var av judisk härkomst och flydde undan nazismen. Han var en mycket välkänd pedagog och hade många teorier om grupputveckling. Mycket snart fick han ett uppdrag av engelska marinen som skulle komma att förklara ett problem man hade men inte såg någon förklaring i. Tyska ubåtar torpederade engelska skepp med en fruktansvärd och ödesdiger precision. De hänsynslösa vattnen i Nordsjön skördade hundratals sjömäns liv med de största förlusterna bland de fysiskt mer starka yngre sjömännen och officerarna.

Hahn insåg snabbt att de yngre oerfarna sjömännen inte hade samma mentala rustning att klara överlevnad i öppna kalla vatten som de äldre, fysiskt underlägsna sjömännen.

Följande skilde de yngre från de äldre:

 • De hade en lägre tilltro till sin egen förmåga
 • De var mer individualistiska och försökte överleva på egen hand
 • De tog inte hjälp av gruppen för att överleva
 • De gav efter för paniken
 • De tappade kontrollen
 • De gav upp

 

Enligt Kurt Hahns teorier går det att förutsäga en människas förmåga att överleva en extrem situation utifrån hennes karaktär. Baserat på detta utvecklade han ett treveckors utomhusprogram med syfte att utveckla den engelska marinen. Hahn arbetade aktivt för att i programmet utveckla mental styrka, självkännedom, gruppkänsla och framförallt en förmåga att tro mer på sig själva än på livbåtar och annan räddningsutrustning.

Power Track, High Ropes Course & Äventyrsbanor

De gruppstärkande övningarna går under benämningen Power Track och Ledarskapsutveckling-för-unga-akademikeranvänds av många i teambuildingsammanhang, gruppterapi och gruppcoachingprocesser.
Övningarna på hög höjd. De som av Kurt Hahn kallades Challenge Ropes Course – eller High Ropes Courses kallas i Sverige i dag för Äventyrsbanor och ploppar upp som svampar just nu överallt i vårt land.

Vi har arbetat med Kurt Hahns program sedan 1996 då vi byggde Sveriges första säkerhetsgodkända höghöjdsbana.  Vi har sedan dess använt dem i syfte att hjälpa människor växa. Uppnå en högre självkänsla och en större självinsikt.
Vi har stor erfarenhet av att utbilda kollegor med beteendevetenskapligt fokus i att använda instrumenten för att dra nytta av deras kraft och styrka i grupp- och personlighetsutvecklande sammanhang.

Våra utvecklingsprogram på banan leds alltså av rutinerade konsulter, beteendevetare med över 20 års erfarenhet.
Vi börjar alltid med en genomgång som handlar om mentala processer och målbilder.
Efter övningen har vi sedan en processgenomgång där lärandet faller på plats.

Outward Bound

Kurt Hahns program fick sitt namn efter en nautisk term som sjömännen använde när fartygen lämnade den trygga hamnen för det öppna havens faror: ”Outward Bound”.

I dag – många år – efter Kurt Hahns succé är Outward Bound en internationell organisation med över 50 skolor och center på fem kontinenter som alla arbetar enligt Hahns ursprungliga program.

Programmet är känt som ett av de mest framgångsrika utvecklingsprogrammen någonsin.

Kurt Hahn, Round Square och tv-serien The Crown

För dem som sett tv-serien The Crown, så dyker Kurt Hahn upp där i viktig Äventyrsbana-med-zip-line-på-Äventyrens-Ö-Stockholms-Skärgårdroll som rektor på skolan Gordonstoun som fostrat flera generationer av prinsar i det engelska kungahuset.

Hahn grundade – förutom Gordonstoun i Skottland – en mängd skolor och projekt; bl.a. Atlantic College i Wales samt rörelserna United World Colleges och Outward Bound schools.

Gordonstoun var den första skolan i den grupp av skolor som kallas Round Square.
De arbetar alla med 5 hörnstenar;

 1. Utomhusäventyr
 2. Miljöhänsyn
 3. Internationell förståelse
 4. Gemensamhet
 5. Demokrati.

 

I Britain’s Dictionary of National Biography beskrivs han som ”“headmaster and citizen of humanity.”