Konflikter – medarbetarnas ansvar

Chefstips: Här listar vi konfliktsituationer där du som chef inte skall ingripa:

  1. Konflikten är ny
  2. Ingen är mobbad eller utstött
  3. Ingen syndabock har utpekats
  4. Konflikten stannar mellan de inblandade och inte sprider sig och delar upp teamet eller avdelning i två olika läger
  5. Arbetet inte påverkas i någon nämnvärd utsträckning
  6. Kreativiteten är hög
  7. Sjukskrivningsnivån är opåverkad
  8. Personalomsättningen är normal
Råden är hämtade från vår kollega Tomas Eriksson, Vidare Utveckling

 

Tips till chefer som undrar hur de ska förhålla sig: