Teambuilding-äventyrens-ö

Teambuilding & Gruppcoaching

Många tror att vi i teambuilding & gruppcoaching använder femkamper, paddlar kajak och klättrar i berg för att få grupper att fungera bättre. Ingenting kunde vara mer felaktigt.

Blev du just besviken och är ute efter just såna aktiviteter? KLICKA HÄR för roliga gruppaktiviteter!

 

Och för dig som vill ha teambuilding och valde att inte klicka vidare:

På Äventyrens Ö arbetar 15 UGL-handledare och beteendevetare som är specialiserade på gruppdynamik, grupprocesser, teambuilding & ledarskap.

Våra kunder kallar det vi gör för Gruppcoaching och kanske är det ett bättre ord än teambuilding? För det är faktiskt coaching det handlar om. Hjälp att hitta rätt former för samarbetet. Så att alla kan känna sig:

  • trygga
  • värdefulla
  • bekräftade

 

TEAMBUILDINGÖVNINGAR, SAMTAL, REFLEKTION & VERKTYG

1990 importerade vi som ett av de första utbildningsföretagen i Sverige konceptet ”Outdoor Training”. Sedan dess har vi fått många efterföljare. I många olika branscher.

Grunden i dessa program är hämtad från England där man på tidigt 40-tal , Bra-teambuilding-med-garantimycket framgångsrikt, för första gången använde sig av utomhusövningar i teambuilding och personlighetsutvecklande syfte.

Vi är fortfarande mycket fascinerade över det starka pedagogiskt instrumentet som utomhusövningar är och använder dem ibland. Men inte alltid. Vi arbetar alla med femdagarskursen UGL och liksom där är pedagogiken upplevelsebaserad. I det mesta vi gör är Will Schutz FIRO-teori den teoretiska basen. Men vi är också inspirerade av Bion, Jung, Rosenberg, Porter, Pearl och Colb.

VAR VI ARBETAR & VARFÖR

Vintertid har vi vår bas i Åre där vi driver Åre Ledarskapsakademi men vi reser också land och rike runt och arbetar inomhus på väl utvalda små ställen. Sommartid är vi på ön.

Vi har under många år prövat olika miljöer och insett hur viktigt det är att hitta miljöer som förmedlar lugn och trygghet för att din teambuilding verkligen skall ge önskad effekt. Det är därför vi sommartid föredrar att arbeta på Äventyrens Ö. För att naturen, lägereldarna och vattnet underlättar för möten och förståelsen mellan människor Naturen hjälper oss ibland att inse begränsningen i alla masker och fasader.

Målet med våra program i teambuilding & gruppcoaching

Det övergripande målet med alla våra teambuilding program är att stärka grupper och enskilda individer. Därför är våra program för teambuilding upplagda så att alla, oavsett ålder och fysiska förutsättningar (i de fall vi använder utomhusövningar) på ett tryggt och säkert sätt skall kunna delta.

Feedback från deltagare i teambuildingprogram hos oss

Fördjupad information om Teambuilding/Grupputveckling

Maila oss direkt med din fråga!

    Jag vill gärna ha ert nyhetsbrev!