Teambuildingövningar &  Samarbetsövningar

Kärt barn har många namn. Sedan 1994 jobbar vi med teambuilding på vår ö utanför Stockholm. Och vi vet hur man gör.

Det som idag kallas Samarbetsövningar eller teambuildingövningar hette från början Power Track outdoor teambuilding . När vi 1994 introducerade det i Stockholmsområdet var vi allra först och vi har genom åren fördjupat både vår egen förståelse och vårt arbetssätt när vi jobbar med dem. Vi använder dem som ett – av flera olika instrument – när vi coachar grupper, hjälper helt nya grupper eller utbildar ledare på alla nivåer.

Teambuilding och Samarbetsövningar är, till skillnad från alla andra rena lekaktiviteter, ett antal övningar där gruppens förmåga att samarbeta ställs på prov. Svårighetsgraden ökar steg för steg och i de avslutande övningarna krävs att samarbetet verkligen fungerar för att man ska lyckas lösa uppgiften.
Det är gruppens samlade totala kraft, samarbetsförmåga och kreativitet som avgör resultatet här. Ordet Power i ursprungsnamnet, står för gruppens samlade totala kraft.

Grundtanken med de här teambuildingövningarna är att få arbetslag att fungera bättre tillsammans, få större förståelse och insikt om sig själva som individer och om den grupp man verkar i.

MEN – DET ÄR INTE SJÄLVKLART ATT SAMARBETET BLIR BÄTTRE BARA FÖR ATT MAN GÖR TEAMBUILDING OCH SAMARBETSÖVNINGAR

De flesta samarbetar dagligen i olika former men blir inte bättre på att samarbeta för det. Teamkänslan ökar inte heller per automatik.
Det helt avgörande för att det ska bli så när man jobbar med teambuilding och samarbetsövningar är:

  • att man också samtalar om hur man beter sig i gruppen när man gör de här teambuildingövningarna.  Hos oss tar de samtalen ungefär 95% av hela övningstiden.
  • att man inte fokuserar på att prata om ”hur man hade kunnat göra” eller ”borde ha gjort” utan att man talar om din egen upplevelse av de man just har gjort.
  • att samtalen är väldigt hårt uppstyrda så att alla får komma till tals och prata utan att bli avbrutna. Det kräver alltså att gruppen är villig att lyssna på varandra.
  • att man frågar personer som tycker helt olika hur de tänker när de hört varandras tankar.
  • att man drar paralleller till det vardagliga arbetssituationerna. För ni har ingen som helst nytta av att stå och prata om stockar och fysiska färdigheter – såvida ni inte är ett gäng skogsarbetare.
  • att ni frågar er själva: Är det så här vi som grupp beter oss i exempelvis mötessituationer?
  • att ni avsätter gott om tid så att alla hinner ”komma in i tänket”. Gärna ”sova på saken” och börja morgonen med en reflektionsrunda dagen efter där alla får dela med sig av sina tankar, insikter och lärdomar – om sig själva och om gruppen.
  • att ni – innan ni åker hem igen – avsätter tid till att sammanställa lärdomar och bestämma VAD av allt det kloka som sagts som är viktigt att ta med sig hem och tänka på, utveckla eller förändra.
  • att ni förstår att teambuilding och samarbetsövningar inte är lekar utan någon mycket mer kraftfullt än så. Och använder ni dem som lekar så är de just det: Lekar i skogen. Då kommer de varken att förbättra ert samarbete eller er teamkänsla.

Teambuilding och samarbetsövningar – det som tidigare kallades Power Track – är ett av de bästa instrumenten på marknaden för att skapa bättre och mer välfungerande möten och mötesstrukturer. Under förutsättning att ni tar hänsyn till ovanstående.
Power-Track-Outdoor-Teambuilding

HISTORIKEN BAKOM TEAMBUILDING OCH SAMARBETSÖVNINGAR

På Äventyrens Ö arbetar vi enligt den amerikanska äventyrsmodellen som sedan 1940-talet utvecklats på outdoor training camps och universitet i England och USA.

Stationerna – som alla ligger ute i skogen – är naturnära övningar där stock och sten utgör ingredienserna.
Övningarna är framtagna för att användas som en del i grupp- och ledarskapsutvecklingsprogram.

Under de dryga 20 år vi använt teambuilding och samarbetsövningar har vi utvecklat en del av övningarna och lärt oss att anpassa valet av övningar till det exakt de moment som den aktuella gruppen verkligen behöver träna på.

Reflektion en förutsättning för förändring

Reflektioner är nödvändiga när man jobbar med grupputveckling. Framför allt om man gör det med hjälp av samarbetsövningar. Annars blir det bara ”roliga lekar ute i skogen” som inte förändrar någonting alls. I värsta fall förstärker det bara och belyser dåliga gruppbeteenden. Sådana som irriterar och gör er mindre effektiva.

För att undvika att dåliga beteenden cementeras,  läggs en större del av tiden under dagen till gruppreflektioner kring övningarna och ert sätt att arbeta. Reflektionspassen handleds av våra konsulter som är beteendevetare specialiserade på gruppdynamik.
Det ingår också ett kortare teoripass och går att byggas på och förlängas.

TIDSÅTGÅNG

Minst 1 – 1,5 dag för största möjliga effekt.
Men man kan också plocka loss enstaka övningar för att bearbeta specifika problemställningar som gruppen behöver arbeta med.

power-track-outdoor-teambuilding

Konceptet Power track outdoor teambuilding (Teambulding och samarbetsövningar)

1990 importerade vi som ett av de första utbildningsföretagen i Sverige konceptet ”Outdoor Training”. Sedan dess har vi fått många efterföljare. I många olika branscher.

Grunden i dessa program är hämtad från England där man på tidigt 40-tal , mycket framgångsrikt, för första gången använde sig av utomhusövningar i teambuilding och personlighetsutvecklande syfte.
Här kan du läsa mer om det

Vi är mycket fascinerade över det starka pedagogiskt instrumentet som utomhusövningar är och använder dem både i gruppcoaching, ledarskapsutveckling och som ett av många instrument att hjälpa dysfunktionella gruper.

I våra ledarutvecklingsprogram där samarbetsövningar ingår tränar vi reflektioner över ledarskapet kopplat till gruppdynamiken i den egna gruppen.

HANDLEDARNA/KONSULTERNA

Vi har alla många års erfarenhet av teambuilding, grupputveckling och arbetar med det på heltid. Vi är licensierade UGL-handledare och våra seniorkonsulter har genomfört mellan 100 – 150 kurser vardera.
Liksom i UGL är pedagogiken upplevelsebaserad. I det mesta vi gör är Will Schutz FIRO-teori den teoretiska basen. Men vi är också inspirerade av Bion, Blanchard, Jung, Rosenberg, Porter, Pearl och Colb.

TEAMBUILDING FEEDBACK

"Tack för en fantastisk dag. Det var härligt att höra det nöjda surret på båten och bussen hem. Jag sov gott inatt! Nu gäller det att känslan ska sitta kvar och att vi minns det vi lärt oss. Intresset verkar stort för att genomföra detta arbetsgruppsvis så vi kommer säkert igen.

Personaldirektör Ekonomistyrningsverket

Tack!

Ett stort, stort tack till dig Lotta för att vi fick möjlighet att träffa Mimmi! Som jag sade igår så är detta kanske det mest värdefulla jag gjort/upplevt i hela mitt yrkesverksamma liv.

Nyhetsbyrån TT

TEAMBUILDING FEEDBACK

"Har varit med om ett teambuilding-program för en annan arrangör. Jag känner att ert program gav så mycket mer! Detta program ligger på en ”djupare” nivå. Min tidigare erfarenhet av teambuilding var tvärtom – massor av ”häftiga aktiviteter” men lite prat efteråt."

Jenny Karlsson, Marknad, Skanska Nya Hem

VI VAR DEN ENDA ÖPPENVÅRDSMOTTAGNINGEN SOM KLARADE BUDGET I ÅR!

"Hej Mimmi! Jag ville bara berätta att stämningen är väsentligt bättre på mottagningen och folk går faktiskt omkring här och småsjunger:) I princip alla gav uttryck för positiv förändring, gruppkänsla och trivsel på medarbetarsamtalen. Vi var också sektionens enda öppenvårdsmottagning som klarade budget 2011, vilket var väldigt många år sedan. Återkommer med övriga resultat. Och självklart rekommenderar jag er så ofta jag kommer åt, inte för att det behövs men det bara faller sig så. Tusen tack!!!!"

Elin Stenberg, Leg Psykolog, Psykosmottagningen Huddinge

TEAMBUILDING FEEDBACK

"Besöket hos er gjorde mig så otroligt inspirerad! Jag vill bara lära mig mer… Ett stort tack till dig som med ditt lugn fick allt att kännas så självklart."

Nina Eriksson, AP Fastigheter/Poseidon