Ord-och-teambuilding

Teambuilding-äventyrens-öTips till dig som bokar

Tips om Teambuilding

Om din ambition med teambuilding är att ni skall lära känna varandra på ett sätt som gör att ni fungerar bättre när ni kommer hem. Att ni har ökat engagemanget, delaktigheten och blivit en effektivare, tryggare, mer produktiv och välmående grupp.
Eller om du har problem i gruppen som ni vill komma till rätta med:
Var då mycket noggrann i valet leverantör!
Och fortsätt läsa här.

Varför Teambuilding?

En grupp fungerar inte väl med automatik, det finns en kedja av processer man först måste ta sig igenom innan man Feedback-från-en-teambuildingdeltagarekommer dit. Vissa av dem är arbetsamma och besvärliga. De skapar ineffektivitet och väldigt ofta konflikter och trista mönster.
När grupper hamnar där behöver de ofta hjälp.
Ett sätt att undvika dikeskörningar i grupper är att ta hjälp redan från början.  Eller just innan du sjösätter den stora omorganisationen.
Företag idag har ofta inte råd med ineffektivitet, konflikter och långtidssjukskrivningar. Dessutom ökar kraven på vilket ansvar man som arbetsgivare har för den psykosociala arbetsmiljön.

Viktigt att tänka på när du bokar Teambuilding

Teambuildingprogram tar längre tid och har en helt annan prislapp än traditionella ”konferenslekar”. Men din ROI (Return On Investment) överstiger med mycket bred marginal den du får om du väljer en vanlig, aktivitet vars enda syfte är att roa dina medarbetare.

Om du vill att er teambuilding ska leda till förändrade beteenden i arbetsgruppen när ni kommer hem. Eller om det finns problem i gruppen ni vill komma tillrätta med – tänk då på det här:

  • Att komma tillrätta med specifika problemställningar tar tid. Det är inget man gör i en konferenspaus.
  • Om du vill boka ”riktig teambuilding”, be då arrangören om råd på hur det ska läggas upp.
  • Ju öppnare du som beställare är och ju mer bakgrundsinformation och fakta du ger om gruppen – desto lättare blir det att planera upplägg och program för att fokuserar på för er relevanta problemställningar.
  • Ta reda på så mycket som möjligt om den arrangör ni planerar att anlita.
  • Begär referenser på liknande teambuilding och kolla upp dem.
  • Vilken skola/gren arbetar man efter?
  • Vad har konsulter och handledare för kompetens? Vet de vad de talar om? Kan de vid behov lägga in relevanta, förklarande teorier? Vad vet och kan de om konflikthantering, gruppdynamik och feedback?
  • Hur ser deras verktygslåda ut? Finns det mer i den än bara samarbetsövningar eller något test?
  • Vad kan och vet de om grupprocesser?
  • Vad kan och vet de om ledarskap? Ledarskap & teambuilding går hand i hand och är ett strategiskt chefsverktyg.

Det här ska du kräva

Idag skall du kunna kräva av din leverantör att ansvariga konsulter/handledare är UGL- handledare, beteendevetare, Teambuilding-feedback-Äventyrens-Öpsykologer eller terapeuter med egen ledarskapserfarenhet. Inte bara om övningen äger rum på äventyrsbanor utan framförallt just då!
Här kan du se vad vi själva och våra konsulter har för bakgrund och kompetens 

Fallgropar med Teambuilding

Att handleda ett teambuildingprogram så att önskade effekter uppnås, kräver en kompetens i handledandet som går långt utanför de traditionella konferens-lekarnas kunskapsramar.
Tro därför aldrig på någon som säger att de kan göra er till ett bättre team på några timmar!
Här kan du läsa mer om fler fallgroparna!

Teambuilding nu och då

Ordet teambuilding i konferenssammanhang slog under början av 90-talet igenom med en våldsam kraft. Psykologer, beteendevetare och ledarskapskonsulter upplevde plötsligt hur ”deras” produkt Teambuilding, övertogs av entusiastiska aktivitetsföretag. Det såldes ”spindelnät” till höger och vänster och begreppsförvirring kring ordet teambuilding blev därmed total.
Det är den fortfarande.
Därför var det bra att du läste det här.

Välkommen att kontakta oss!

Artikellänkar om Teambuilding

Det har skrivits otaliga artiklar om hur vi arbetar med teambuilding. Skillnaden mellan kul lekar och ”riktig teambuilding”
Vi har samlat några av dem här

Äventyrens Ö / Dahlström & Partners lämnar förändringsgaranti på alla teambuildinguppdrag, under förutsättning att ni följer våra rekommendationer.