Kompetens -Teambuilding-på-Äventyrens-Ö

Uppdragsexempelledarskapsutveckling-pa-aventyrens-o-teambuilding

Äventyrens Ö och Åre Ledarskapsakademi:s verksamhet utgörs huvudsakligen av teambuilding, gruppcoaching, uppdragsutbildningar i ledarskap/medarbetarskap och traditionell konsultverksamhet inom HR området.

Uppdragsexempel Äventyrens Ö & Åre Ledarskapsakademi

 • Internt Chefsutvecklingsprogram 4 – 7 veckor/år för bank sedan 2000
 • Internt Trainee program en vecka/år för stort byggföretag sedan 2001
 • Coaching chefer på problematiska befattningar. Längre & stora insatser
 • 5-veckors internationellt traineeprogram i London, New York, Prague mm
 • Teambuilding grupper som vägrar samarbeta/kommunicera med sin chef
 • Hjälp i förändringsprocess – Grupper med kompakt förändringsmotstånd
 • Utredning av psykosociala skeenden i grupp på statliga myndigheter
 • Hjälp till grupper med uttalade ”syndabockar”
 • Gruppdynamisk utbildning av fackliga ombudsmän
 • Hjälp att ”lyfta” avdelningschefer i sitt ledarskap, bli modigare & tydligare
 • Det gruppdynamiska upplägget och askoltering inför teamledarprogram för internt bruk på Bank.
 • Bollplank till HR-specialister kring strategiska utvecklingsupplägg – privata näringslivet.
 • Inhyrda kursledare i längre kurser för ledare utan chefsbefattning
 • Konfliktlösning IT-avdelning statlig myndighet
 • Konfliktlösning Ledningsgrupp Ideell Hjälporganisation
 • Teambuilding juridikavdelningar på statliga myndigheter
 • Teambuilding av hela personalstaben på flera statliga myndigheter
 • Riva murar mellan avdelningar på statligt verk
 • Teambuilding av koncernledning svensk försvarsindustri
 • Teambuilding av koncernledningar
 • Teambuilding ledningsgrupp inför öppnande av storhotell i Stockholm
 • Teambuilding F&B inför nyinvigning av restaurang storhotell i Stockholm
 • Teambuilding hela personalen på hotell och kursgårdar
 • Avvecklingssamtal i ledningsgrupper

 

Referenser finns till allt ovanstående och lämnas vid önskemål

Teambuildingkonferens-i-Marrakesh