LEDARSKAPSUTVECKLING MED NYTTIGA VERKTYG OCH GODA RESULTAT

I 15 år arbetade vi som ledare utan att få en enda dags ledarskapsutveckling. Sedan 1994 ägnar vi vår tid till att hjälpa andra ledare i deras utveckling.

Våra program för ledarskapsutveckling hjälper dig som individ och i samspelt med din grupp. På den här sidan hittar du exempel på sådant vi kan hjälpa dig med.

LEDARSKAPSUTVECKLING HOS OSS

Ledarskapsutbildning eller ledarskapsutveckling kan se ut på många olika sätt.

Glöm Power Point-kurser och föreläsningar! All modern forskning visar enhälligt att vi lär bäst när vi själva får vara aktiva i vår egen inlärningsprocess. Ledarskapsutveckling i vår regi utgår ifrån dig och dina behov och har ett fokus på gruppdynamiska processer och mänsklig interaktion.

LÄS MER HÄR

FÖRETAGSINTERN LEDARSKAPSUTVECKLING

Utvecklingsprogram som är företagsanpassade är vad vi jobbar mest med. Det är också den typ av utbildning i ledarskap som vi själva tror mest på.

För att det bygger ett nätverk som man sedan har nytta av på hemmaplan och kan bolla idéer och dilemman med. Det öppnar upp nya kontaktvägar mellan avdelningar som man har en affärsmässig nytta av. Det skapar ett gemensamt språk kring ledarskap. Det ger alla samma verktyg. Det går snabbare att utbilda många samtidigt än att skicka iväg dem en och en på exempelvis en UGL-kurs.

 • Konflikthantering.
 • Konfliktmedling.
 • Gruppinventeringar och åtgärdsprogram.
 • Personalutredningar.
 • Workshops.

Samtliga program kan genomföras också på engelska. Vi erbjuder Teambuildinggaranti på alla grupputvecklingsprogram (Då naturligtvis inte på lekar och roliga aktiviteter som leds av Äventyrens Ö aktivitetsguider).

LÄS MER HÄR

BORTKASTARADE PENGAR ATT
SKICKA CHEFER PÅ KURS?

Lunds Universitet presenterade under 2012 en forskning som fick stort genomslag i media. Man hade kommit fram till att effekten av att skicka enskilda chefer på kurs inte var så stor. De hade också sett att de ledarskapsutbildningar som gav absolut mest var utbildningar som också innehöll medarbetarutbildning. Det är det som kallas teambuilding. I alla våra företagsinterna ledarskapsutvecklingar ingår moment som du gör hemma – tillsammans med din grupp.

Här skriver vi lite mer fördjupat om just pedagogiken och hjärnforskningen som förklarar om du får valuta för pengarna eller ej.

LÄS MER HÄR

Tack för en fantastisk vecka!

Perfekt! Allt som man kan tänkas behöva finns. Att sova i lappkåta tillsammans med gruppen fick oss att bli ännu mer sammansvetsade.

Victor Persson Skanska

Allt ni gjort har varit för oss

Känner mig tacksam för att ni varit så engagerade alla timmar om dygnet. Allt ni gjort har varit för oss och för att vi ska växa som ledare

Anton Kastenbom

LEDARSKAP FEEDBACK

Sen jag kom tillbaka från UGL:n har jag anpassat mig efter mina nya insikter fått gruppen att verkligen må bra och försäljningen går kanon. Tack Mimmi.

TEAMBUILDING & GRUPPCOACHING

Ett av de allra främsta ledarinstrumenten du har att tillgå är teambuilding. Och då menar vi inte lekar, chokladprovningar och tävlingar. Ibland behöver man lite extern hjälp och förutom teambuilding kan vi hjälpa dig med:

 • Konflikthantering.
 • Konfliktmedling.
 • Gruppinventeringar och åtgärdsprogram.
 • Personalutredningar.
 • Workshops.

Samtliga program kan genomföras också på engelska. Vi erbjuder Teambuildinggaranti på alla grupputvecklingsprogram (Då naturligtvis inte på lekar och roliga aktiviteter som leds av Äventyrens Ö aktivitetsguider).

LÄS MER HÄR

FEM EXEMPEL PÅ LEDARSKAPSUTVECKLING

Här är några olika kurser som vi har skapat för våra uppdragsgivare. Under de senaste åren har vi arbetat mycket av mediebolag, finanssektor och byggbranschen. Helt olika men ändå så lika i behov och tankar kring ledarskapsutveckling.

 • KGL- Kurs i Grundläggande Ledarskap 3 + 3 dagar.
 • AL – Avancerat Ledarskap 3 + 3 dagar.
 • BASIC LEADERSHIP – Det du behöver för att överleva som chef 3 dagar.
 • BUILDING HIGH PERFORMING TEAMS – 5 dagar (förkunskaper krävs).
 • GROWING AS A LEADER – 5 dagar (förkunskaper krävs).

UGL – UTVECKLING AV GRUPP OCH LEDARE

UGL – Kursen som i många år var Sveriges populäraste är en kurs har vi i många år haft i programmet. Våra seniorkonsulter har genomfört ca. 150 kurser vardera. Vi håller i dagsläget inga UGL-kurser alls. Vi inriktar oss istället på mer renodlad ledarskapsutveckling med fler praktiskt användbara verktyg.

LÄS MER HÄR

Ledarskapsutveckling för unga akademiker

Sedan 1998 har vi ansvarat för Skanskas välkända traineeprogram. Traineeprogrammen har fokus på ledarskap, personlig utveckling & gruppdynamik. De genomförs ute på Äventyrens Ö och deltagarna bor tillsammans runt lägerelden i våra kåtor.

 • SKANSKA 21 – 5 dagar.
 • SKANSKA P3 – 5 dagar.

Vi har också skräddarsytt ett internationellt traineeprogram på 4,5 x 5 dagar plus uppföljning) som vi genomförde i USA, Oxford, Tjeckien och Sverige

LEDARSKAPSUTVECKLING PÅ ÄVENTYRENS Ö