Power Track – Outdoor Teambuilding

Power Track outdoor teambuilding- är ett program där vi varvar gruppens egna reflektioner, teoretiska förklarande pass och praktiska problem- & samarbetsövningar utomhus.

Power Track outdoor teambuilding är till skillnad från alla andra aktiviteter, ett antal övningar där gruppens förmåga att samarbeta ställs på prov. Svårighetsgraden ökar steg för steg och i de avslutande övningarna krävs att samarbetet verkligen fungerar för att man ska lyckas lösa uppgiften.
Det är gruppens samlade totala kraft, samarbetsförmåga och kreativitet som avgör resultatet här. Ordet Power, står för gruppens samlade totala kraft.

Grundtanken med Power Track Outdoor Training är att få arbetslag att fungera bättre tillsammans, få större förståelse och insikt om sig själva som individer och om den grupp man verkar i.

Power Track är också ett av de bästa instrumenten på marknaden för att skapa bättre och mer
välfungerande möten och mötesstrukturer.Power-Track-Outdoor-Teambuilding

POWER TRACK OUTDOOR TEAMBUILDING – HISTORIK

Vi arbetar enligt den amerikanska äventyrsmodellen som sedan 1940-talet utvecklats på outdoor training camps och universitet i England och USA.

Stationerna – som alla ligger ute i skogen – är naturnära övningar där stock och sten utgör ingredienserna.
Övningarna är framtagna för att användas som en del i grupp- och ledarskapsutvecklingsprogram.

Under de dryga 20 år vi använt dem har vi utvecklat en del av övningarna och lärt oss att anpassa valet av övningar till det exakt de moment som den aktuella gruppen verkligen behöver träna på.

Reflektion en förutsättning för förändring

Reflektioner är nödvändiga när man jobbar med grupputveckling. Framför allt om man gör det med Power track – outdoor teambuilding. Annars blir det bara ”roliga lekar ute i skogen” som inte förändrar någonting alls. I värsta fall förstärker det bara och belyser dåliga gruppbeteenden. Sådana som irriterar och gör er mindre effektiva.

För att undvika att dåliga beteenden cementeras,  läggs en större del av tiden under dagen till gruppreflektioner kring övningarna och ert sätt att arbeta. Reflektionspassen handleds av våra konsulter som är beteendevetare specialiserade på gruppdynamik.
Det ingår också ett kortare teoripass och går att byggas på och förlängas.

TIDSÅTGÅNG

1 – 1,5 dag för största möjliga effekt.
Men man kan också plocka loss enstaka övningar för att bearbeta specifika problemställningar som gruppen behöver arbeta med.

power-track-outdoor-teambuilding

Konceptet Power track outdoor teambuilding

1990 importerade vi som ett av de första utbildningsföretagen i Sverige konceptet ”Outdoor Training”. Sedan dess har vi fått många efterföljare. I många olika branscher.

Grunden i dessa program är hämtad från England där man på tidigt 40-tal , mycket framgångsrikt, för första gången använde sig av utomhusövningar i teambuilding och personlighetsutvecklande syfte.
Här kan du läsa mer om det

Vi är mycket fascinerade över det starka pedagogiskt instrumentet som utomhusövningar är och använder dem både i gruppcoaching som i Power Track-programmet.

Vi använder dem ofta också i våra ledarutvecklingsprogram där man får reflektera över ledarskapet kopplat till gruppdynamiken i den egna gruppen.

HANDLEDARNA/KONSULTERNA

Vi har alla många års erfarenhet av grupputveckling och arbetar med det på heltid. Vi är licensierade UGL-handledare och våra seniorkonsulter har genomfört mellan 100 – 150 kurser vardera.
Liksom i UGL är pedagogiken upplevelsebaserad. I det mesta vi gör är Will Schutz FIRO-teori den teoretiska basen. Men vi är också inspirerade av Bion, Jung, Rosenberg, Porter, Pearl och Colb.

TEAMBUILDING FEEDBACK

"Tack för en fantastisk dag. Det var härligt att höra det nöjda surret på båten och bussen hem. Jag sov gott inatt! Nu gäller det att känslan ska sitta kvar och att vi minns det vi lärt oss. Intresset verkar stort för att genomföra detta arbetsgruppsvis så vi kommer säkert igen.

Personaldirektör Ekonomistyrningsverket

Tack!

Ett stort, stort tack till dig Lotta för att vi fick möjlighet att träffa Mimmi! Som jag sade igår så är detta kanske det mest värdefulla jag gjort/upplevt i hela mitt yrkesverksamma liv.

Nyhetsbyrån TT

TEAMBUILDING FEEDBACK

"Har varit med om ett teambuilding-program för en annan arrangör. Jag känner att ert program gav så mycket mer! Detta program ligger på en ”djupare” nivå. Min tidigare erfarenhet av teambuilding var tvärtom – massor av ”häftiga aktiviteter” men lite prat efteråt."

Jenny Karlsson, Marknad, Skanska Nya Hem

VI VAR DEN ENDA ÖPPENVÅRDSMOTTAGNINGEN SOM KLARADE BUDGET I ÅR!

"Hej Mimmi! Jag ville bara berätta att stämningen är väsentligt bättre på mottagningen och folk går faktiskt omkring här och småsjunger:) I princip alla gav uttryck för positiv förändring, gruppkänsla och trivsel på medarbetarsamtalen. Vi var också sektionens enda öppenvårdsmottagning som klarade budget 2011, vilket var väldigt många år sedan. Återkommer med övriga resultat. Och självklart rekommenderar jag er så ofta jag kommer åt, inte för att det behövs men det bara faller sig så. Tusen tack!!!!"

Elin Stenberg, Leg Psykolog, Psykosmottagningen Huddinge

TEAMBUILDING FEEDBACK

"Besöket hos er gjorde mig så otroligt inspirerad! Jag vill bara lära mig mer… Ett stort tack till dig som med ditt lugn fick allt att kännas så självklart."

Nina Eriksson, AP Fastigheter/Poseidon